Feiten en cijfers 2019

In deze tijd ben je ongelofelijk bezig met Corona… maar het streven naar goed leven voor mensen met een beperking  blijft onze belangrijkste verantwoordelijkheid.

Roel de Bruijn, bestuurder

Doelen jaarplan 2019 Resultaten Meer lezen?
Cliënten, verwanten en medewerkers geven samen vorm aan een goed leven. De cliënt heeft de regie. Continu proces dat structurele aandacht heeft in teams, locaties, organisatie en medezeggenschapsorganen. Samenspel in de zorg
Cliënten hebben ruimte (op maat) om nieuwe dingen uit te proberen, om vooruit te komen. Platform Ontwikkelkracht is volop in ontwikkeling. Beweegcoaches van Samen Fit zijn actief op 30% van alle locaties. Cliënten ervaren hoe leuk bewegen is. ACADEMIE geeft trainingen aan cliënten, ABCDate organiseert ontmoetingsavonden. Ruimte voor eigen regie
Cliënten maken deel uit van de samenleving. Samenwerken in de keten is belangrijk om hier aandacht voor te blijven vragen en om mogelijkheden te creëren. Concrete voorbeelden: project Bijspringen en Versterken, De Oude Veiling in Aalsmeer, opening JIJ&IK winkel in Aalsmeer. Kwaliteit van zorg
Medewerkers en teams leren en ontwikkelen. Er is structurele aandacht voor leren en ontwikkelen vanuit opleidingen/trainingen/inspiratiedagen. We doen mee met VWS project Volwaardig Leven. Medewerkers
We proberen (technologische) vernieuwingen zinvol uit. Vanuit het Innovatieplatform stimuleert Ons Tweede Thuis innovatie structureel. Locaties kunnen hulpmiddelen uitproberen. Ruimte voor eigen regie
Platform innovatie
We vernieuwen onze werkprocessen Nieuw recruitmentproces, slimmere integrale bedrijfsvoering. Medewerkers
De werkdruk wordt lager Continu proces dat structurele aandacht heeft in teams, locaties en de organisatie. Toch lukt dit niet altijd door de krapte op de arbeidsmarkt. Medewerkers
Ons Tweede Thuis weet binnen een krapper wordende arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde mensen te interesseren en te binden Ons Tweede Thuis is online zichtbaarder geworden als aantrekkelijke werkgever. Ambassadeurschap eigen medewerkers: circa 10% van de nieuwe medewerkers stroomt in via bestaande medewerkers. werkenbij.onstweedethuis.nl
Krapte op de arbeidsmarkt
Ondersteunende diensten en het primair proces werken volgens het besturingsmodel waarbij het Dienstencentrum de locaties faciliteert. Dienstencentrum doet aan teamreflectie en heeft onderzocht hoe zo goed mogelijk aan te sluiten bij primaire proces. Slimmere integrale bedrijfsvoering. Betaalbare zorg
We werken regelarm en efficiënt. Continu proces dat structurele aandacht heeft in teams, locaties en de organisatie.

 

Klik hier voor het volledige A3-jaarplan 2019.
Jaarrekening 2019

Fotogalerij

Doelen jaarplan 2020
Cliënten, verwanten en medewerkers geven samen vorm aan een goed leven.
Cliënten hebben ruimte en ervaren maatwerk om uit te proberen en vooruit te komen. Zij maken deel uit van de samenleving.
Samenzeggenschap zorgt voor inspraak op locaties en voor formele medezeggenschap van cliënten en verwanten op locatie- en organisatieniveau.
Medewerkers en teams leren en ontwikkelen, hebben regelruimte en worden daarbij ondersteund.
Medewerkers ervaren werkplezier, zijn vakbekwaam, inzetbaar en bevlogen.
Wetenschappelijk onderzoek, (wijk)samenwerking en (technologische) innovaties ondersteunen goed leven (cliënten) en goed werk (medewerkers).
Ons Tweede Thuis draagt bij aan ontwikkelingen in de sector en de maatschappij en neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ons Tweede Thuis weet voldoende gekwalificeerde medewerkers te interesseren en aan zich te binden.
Leidinggevenden en het dienstencentrum ondersteunen medewerkers en teams.
Behalen van strategische doelstellingen en gezonde financiën zijn met elkaar in balans.

 

Klik hier voor het volledige A3-jaarplan 2020.

Wat krijgen we er veel moois en veel goeds bij nu Nieuw Amstelrade bij Ons Tweede Thuis hoort. Medewerkers met veel ervaring, maar ook medewerkers die met hart en ziel werken.
Roel de Bruijn, bestuurder – juni 2020