Knelpunten 2021

Knelpunten in de zorg

Het zal niemand verbazen dat naast het beheersen van de corona crisis de krapte om de arbeidsmarkt het grootste knelpunt was. Verdiepend onderzoek is gedaan om hierin acties te ontwikkelen voor het jaar 2022. Werving van personeel en het ‘binden en boeien’ van de bestaande medewerkers staan centraal in 2022.

Krapte op de arbeidsmarkt

We hebben bureau Berenschot gevraag om de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Daardoor hebben we nu zicht op wat de krapte op de arbeidsmarkt betekent voor Ons Tweede Thuis. Zo lukte het ons in 2021 de instroom en uitstroom gelijk te houden. Echter, door de landelijke vergrijzing krijgen we de komende jaren te maken met een grote uitstroom van collega’s die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Ook zien we dat de uitstoom onder medewerkers groter is op plekken waar complexe begeleiding en zorg nodig is. En zien we dat nieuwe medewerkers voor een groot deel uitstromen binnen een jaar.

Focus 2022: werkplezier

De focus ligt dit jaar op werkplezier en het terugdringen van de ervaren werkdruk en het verbeteren van de balans in werk- en privéleven. Naast het medewerkers-onderzoek (uitgevoerd door Effectory) hebben in de afgelopen periode nog enkele onderzoeken plaatsgevonden. Zo hebben we een beeld gekregen van de verbeterpunten en de uitdaging van de krapte op de arbeidsmarkt.

Het doel is dat we komen tot een gezamenlijke werkagenda met punten voor de korte en lange termijn over de onderwerpen arbeidsmarkt en werkplezier. Zo komt er een praktische werkkalender waarin duidelijk wordt welke thema’s focus krijgen en welke acties we gaan doen. Daarnaast start er ook een proces waarin we gezamenlijk de droom van Ons Tweede Thuis gaan verkennen. Hoe gaan we waarmaken dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Waarbij we rekening houden met alle trends en ontwikkelingen.

Leer hierover meer bij het thema goed werk 

Ga terug naar overzichtspagina thema’s 2021

Ga terug naar overzichtspagina organisatie