Samenvatting 2021

Samenvatting

Aan de slag met onze basis: strategisch beleid & zorgvisie

Begin 2021 waren het strategisch beleid en de zorgvisie gereed. Hoe zorg je ervoor dat vanaf dat moment mensen zich in dit kader herkennen en erkennen en ermee aan de slag gaan in hun dagelijkse werk? Door veel wisselingen van collega’s is dit een klus die nog steeds gaande is, maar we zijn het met elkaar eens: de basis staat.

In de zorgvisie staat: we hebben allemaal rechten, plichten, wortels, beperkingen, mogelijkheden en behoeften. En elk mens heeft op bepaalde momenten hulp nodig. De een wat meer dan de ander. Ieder mens is gelijk en wij zijn allemaal even veel waard. In de relatie met elkaar kunnen we elkaar helpen. Helpen om te groeien.

Met deze visie kunnen we stappen zetten in onze opdracht: iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daar gaan we ook mee verder in 2022. Onze visie op leren helpt hierbij: we geloven in ervaringsleren, iedere dag leer je wel iets nieuws. En we geloven ook in de waarde van het goede gesprek voeren. Dat gesprek voeren dat doen we. De uitdagingen zijn: voeren we echt het goede gesprek en wat kan hierbij helpen en hoe delen we de uitkomsten van het gesprek breed om stappen voorwaarts te zetten.

Werken aan kwaliteit

Onze basis: strategisch beleid en zorgvisie sluiten goed aan bij het werken vanuit het kwaliteitskader. Het draait om de relatie en het goede gesprek voeren.  Daar zijn ook de bouwstenen voor bedoeld. Wij ontvangen signalen dat het werken met vaste ‘bouwstenen’ wordt ervaren als een verplichting en niet als een ondersteuning bij verdieping in het werk. In 2022 gaan we de kwaliteit in de volle breedte onderzoeken en komen dan met verbeter-acties. Ons doel is dat we als organisatie zo dicht mogelijk aansluiten bij de praktijk. Nu is het uitgangspunt nog: de bouwstenen zorgen ervoor dat we allemaal hetzelfde doen. Wellicht past bij ons beter: de bouwstenen kun je zien als een gereedschapskist, je kiest wat passend is en je kan op ieder moment delen hoe jij kwaliteit in de praktijk brengt. Hiervoor geven we een aantal aanbevelingen:

  1. ons strategisch beleid en zorgvisie zijn de basis
  2. de werking van de bouwstenen gaan we nader onderzoeken in 2022
  3. focus op leren en ontwikkelen en de samenhang daarvan zien is van belang
  4. locatiemanagers leren en ontwikkelen met elkaar voor meer verbinding
  5. vooruitstrevende en ‘rebelse’ kerngroep inspireert, motiveert en jaagt kwaliteit aan.
Krapte op de arbeidsmarkt en werkplezier

De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds meer voelbaar en zichtbaar bij Ons Tweede Thuis. In 2021 is er een even groot aantal collega’s ingestroomd als uitgestroomd. De verwachting is dat de uitstroom in de toekomst harder zal gaan dan de instroom. Dit is een branch breed punt van zorg. Er is onderzoek bij Ons Tweede Thuis  gedaan om grip te krijgen op de krapte van de arbeidsmarkt. Dat vertaalt zich in 2022 in een concrete werkagenda waarbij het thema werkplezier centraal staat. En dit sluit aan bij het speerpunt in het strategisch beleid ‘Goed werk’.

Corona

In 2021 hebben veel mensen ervaren dat corona een grote impact heeft gehad op hun leven en of werk. Hoe dit beleefd werd, lees je in verschillende verhalen in het kwaliteitsverslag van 2021. De verhalen verbinden en zorgen voor inspiratie.

Tot slot

We willen graag dat het kwaliteitsverslag geldt voor alle vormen van verantwoorden dus voor zowel de Wet langdurige zorg als ook WMO en Jeugdzorg. Onze ambitie is dat deze kwaliteitsverslag helpt om het goede gesprek te ondersteunen.

Ga terug naar overzichtspagina 2021