Beleid en visie

Goede zorg, hoe organiseer je dat?

Beleid en visie

Dagelijks ondersteunen we mensen met een beperking. Het is goed om daar zo nu en dan bij stil te staan, want: wat komt er op ons af, welke ambities hebben we, hoe zien we eigenlijk onze zorg? Dat hebben we in 2020 gedaan en we hebben nu een actueel strategisch beleidsplan en een zorgvisie. Daar zijn we blij mee! Het geeft ons handvatten voor hoe we mensen ondersteunen en voor ons beleid de komende jaren.

Strategisch beleid

Wat staat ons te wachten? Wat gebeurt er in de samenleving en in de gehandicaptenzorg? Op technologisch gebied en op de arbeidsmarkt? In onze eigen organisatie? Wat hebben we nodig om ons verder te kunnen ontwikkelen? Wat kan er beter? Wat zijn onze ambities en visie op langere termijn? Dat vroegen we ons allemaal af. We gingen met veel mensen in gesprek en daaruit kwam ons nieuwe strategisch beleid 2021-2023. Met een deel voor de kortere termijn (eerste coronavrij!) en een deel voor de langere termijn. Lees het hier (pdf) of hier (makkelijk door te bladeren).

Ons Tweede Thuis is lid van de branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. We hebben ook daar ons oor te luisteren gelegd en daarvoor de directeur van de VGN, Frank Bluimink, geïnterviewd over de visie van de VGN. Klik hier voor het fimpje van het interview.

Strategisch beleid in het kort

Ons Tweede Thuis is coronavrij
Houvast, vindingrijkheid en inspiratie hebben ons door de coronacrisis heen
geholpen. We werken toe naar een moment dat Ons Tweede Thuis coronavrij is en
dat we de huidige maatregelen kunnen versoepelen. Corona heeft een ieder geraakt.
We willen daarom bewust stilstaan bij wat ons is overkomen, om van daaruit weer
door te kunnen gaan met de toekomst.

Goed leven, goed werk, goed organiseren
We blijven doen wat we al deden: we ondersteunen cliënten om een
zo goed mogelijk leven te ervaren. Bij wonen, werk of dagbesteding, relaties en
van betekenis zijn. Blijven leren en ontwikkelen met elkaar is daarbij belangrijk.
We leren als organisatie en als individu. We leren vooral van elkaar. In de driehoek
client-familie-begeleiding. Oprecht luisteren en begrip hebben voor elkaar zijn de
basis. Ook willen we binnen Ons Tweede Thuis onszelf slim organiseren. We doen
liever geen dingen dubbel. Communiceren helder met elkaar. Zodat we alle tijd die
we hebben zo goed mogelijk besteden aan de ondersteuning bij een goed leven.

Perspectief op de toekomst warm houden
Voor het vergezicht gaan we nog een stap verder. Daarin staat het echte meedoen
centraal voor de mensen die wij ondersteunen bij wonen, werk of dagbesteding,
relaties en van betekenis zijn. En daarvoor moet de samenleving toegankelijker
worden voor mensen met een beperking. Wij geloven erin dat ieder mens ongeacht
beperking van betekenis kan zijn en een zinvolle bijdrage kan leveren. Uiteraard is
deze invulling voor iedereen verschillend. Onze medewerkers hebben veel kennis
en ervaring om mensen met een beperking te ondersteunen. Juist dit gaan we
inzetten om de samenleving te helpen meer open te staan voor mensen met een
beperking. Dat betekent veel samenwerken, minder beschermen en meer loslaten.
Op alle vlakken en voor alle betrokkenen een uitdaging.

We zijn enthousiast en we gaan de mensen om ons heen enthousiast maken.

Lees hier het strategisch beleid: pdf of eenvoudig door te bladeren.

Zorgvisie

Zorg is ons vak. Maar hoe zien we die zorg? Hoe denken we over onze rol? Hoe doen we de dingen zó, dat ze echt helpen bij een goed leven. Want daar gaat het ons om: bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking. We hebben het opgeschreven: wat vinden we belangrijk in onze zorg en ondersteuning. Lees de zorgvisie hier (pdf) of hier (eenvoudig door te bladeren).

Korte samenvatting van onze zorgvisie

  • De grond waarin we staan zijn onze rechten, plichten, wortels, beperkingen, mogelijkheden en behoeften. Daarin zijn we allemaal gelijk, ongeacht huidskleur, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid.
  • Wortels: een stevige basis door een veilige en voorspelbare omgeving. Die bieden wij. We zijn er onvoorwaardelijk voor een cliënt. Met een open en accepterende houding. Met respect voor de normen en waarden van de ander. We verplaatsen ons in de ander en begrijpen zo beter wat zijn situatie is.
  • Stam: JIJ & IK, we gaan een relatie aan met de cliënt en zijn naasten. We vragen: wie ben je, wat maakt je blij, wat kun je en wat kun je aan, wat heb je nodig? We stemmen onze ondersteuning af met de cliënt en sluiten aan bij wie hij is.
  • Takken: vanuit de stam groeien de takken. Zo gaan wij verder vanuit onze basishouding van JIJ & IK. We gebruiken methodieken die ons handvatten en extra verdieping geven.
  • Bladeren: heeft iemand nog meer of specifieke ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld bij complexe vragen? Dan kijken we wat het beste bij iemand past aan onderzoek, behandeling of training. Of welke kennis of kunde de omgeving helpt om goede ondersteuning te bieden.

Klik hier voor de zorgvisie als pdf  of online en door te bladeren.

Klik hier voor de verdieping en onderbouwing van de zorgvisie als pdf of online en door te bladeren.