Bouwstenen voor goede zorg

Goede zorg, hoe organiseer je dat?

Bouwstenen voor goede zorg

Kwaliteit van zorg heb je niet zomaar. Verschillende hulpmiddelen helpen ons daarbij. Zoals de bouwstenen van het kwaliteitskader, ons strategisch beleid en onze jaarplan cyclus. Het is een continu proces van leren en ontwikkelen. En deze manier van doen helpen ons ook steeds beter grip te krijgen op knelpunten. Hieronder lees je er meer over.

Cliëntplan op maat

Iedereen die hulp krijgt van Ons Tweede Thuis, heeft een eigen cliëntplan.

Dit plan maken wij samen met de cliënt en zetten we in het elektronische cliëntdossier (ECD).

In dit plan staat:

 • Wat is voor de cliënt een goed leven?
 • Welke ondersteuning heeft hij hierbij nodig?
 • Wat wil de cliënt nog leren of ontwikkelen?
 • Je hebt allemaal mensen die belangrijk voor je zijn, zoals familie en vrienden. Hoe kunnen we die mensen betrekken bij het leven van een cliënt?
 • Wat spreken wij samen af over dagelijkse hulp die iemand van ons krijgt?
 • We bespreken regelmatig samen met de cliënt hoe het met hem gaat.
 • Zo nodig stellen we het plan hierna bij. Kortom, het plan is een mooie basis van onze samenwerking.
 • Alle cliënten kunnen via MijnECD zelf hun cliëntplan en de rapportages lezen.
 • Zij kunnen hun familie toestemming geven om ook MijnECD te gebruiken.

We maken het cliëntplan in de driehoek
We werken in de driehoek cliënt-familie-begeleider. Daarmee laten we zien dat ieder een rol heeft in de ondersteuning. Toch geeft de term driehoek niet goed meer onze bedoeling weer: samenwerken, ‘relationeel werken’, in relatie staan tot elkaar. We horen dit ook van ouders terug.

Dezelfde taal spreken
We merkten dat we vaak niet dezelfde taal spreken. Ook ouders benoemen dit als punt van aandacht. Familie heeft het over ‘waar hun zoon van houdt, wat hun dochter leuk vindt, waar hun kind van opbloeit’. Wij als professionals hebben het vaak over scores in een onderzoekschaal. Zo praten we eigenlijk langs elkaar heen. We willen meer dezelfde taal gaan spreken. We willen zo familie en professionals meer bij elkaar brengen en het perspectief van familie echt heel serieus nemen. Dat is een boeiende zoektocht. Dit geldt voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking bij wie familie een grote rol speelt. Dezelfde taal spreken is ook belangrijk bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ook dan willen we het perspectief van cliënt en familie echt serieus nemen.

Zorgvisie
We zijn bezig om onze zorgvisie opnieuw te formuleren. Daarbij gaat het om begrippen als: er zijn voor iemand, een relatie opbouwen met iemand, trouw en aanspreekbaar zijn voor de ander, de ander zich gezien en erkend laten voelen, nabij zijn. Met het perspectief van cliënt en familie als uitgangspunt voor onze ondersteuning.

Fotogalerij

Ben ik Tevreden

Hoe tevreden is een cliënt over zijn leven? Daar gaan we over in gesprek via de methode Ben ik Tevreden.
Het gaat dan om de vragen:

 • waar ben je blij mee
 • wat zou je liever anders willen
 • hoe ga je dat dan doen?

‘Ben ik tevreden’ helpt ons om echt samen in gesprek te gaan, met de cliënt zelf of met diens familielid of begeleider.
‘Ben ik tevreden’ helpt ons als organisatie ook om te leren wat we goed doen en waar we nog aan moeten werken.

Waar lopen we tegenaan bij Ben ik Tevreden
576 cliënten hebben in 2019 Ben ik Tevreden helemaal ingevuld. Dat is 259 cliënten meer dan in 2018.
Het is een stijgende lijn maar wel minder dan we zouden willen. Het kan komen door de tijd die het kost om Ben ik Tevreden in te vullen. Dat kan een rol spelen als een cliënt één of twee dagen een dagcentrum bezoekt. We horen ook van ouders van cliënten met een ernstige meervoudige beperking dat zij de vragenlijsten confronterend vinden en de vragen minder van toepassing.
Cliënten die ambulante ondersteuning krijgen, en cliënten met niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking gebruiken Ben ik Tevreden minder vaak. We onderzoeken of Ben ik Tevreden voldoende op deze groepen aansluit en of er maatwerk mogelijk is.

Meedoen in de samenleving
Ben ik Tevreden laat zien waar cliënten wel of juist niet tevreden mee zijn. Dat willen we graag weten om de zorg te verbeteren.
Wat blijkt: cliënten zijn het meest tevreden over ‘wat is van mij’ oftewel materieel welbevinden.
Meedoen in de samenleving scoort het laagst. Bij cliënten die zelf kunnen vertellen, nog wel ruim voldoende.
Bij cliënten met ernstige verstandelijke beperking scoort dit onvoldoende.
We willen kijken wat dit betekent. Doen cliënten te weinig mee of hebben cliënten met een ernstige verstandelijke beperking minder behoefte om mee te doen in de samenleving?

 

‘Ik wil vaker met mijn vader bellen, maar vind het lastig met het tijdsverschil. Ik ga mijn pb’er vragen mij hierbij te helpen.” 

Bron: Ben ik Tevreden

Teams in gesprek

Goede zorg geven is ook nadenken over wat je doet. Als medewerker én als team. Medewerkers gaan binnen een team met elkaar in gesprek. Dat doen zij via de methode Teamreflectie. Zij maken een verslag en zetten dat in een digitaal systeem. Een team kiest zelf over welke thema’s zij in gesprek willen gaan. Zij kiezen een thema uit het Kwaliteitskader dat Ons Tweede Thuis volgt. Dat zijn de thema’s die ook op deze website terugkomen zoals ervaringen van cliënten of samenspel in de zorg. 

Waarom niet meer teamreflecties?
In 2017 en 2018 moest iedereen nog wennen aan deze methode. Verschillende teams legden met elkaar 60 teamreflecties vast in het systeem in 2017 en 2018. Dit aantal is licht gestegen in 2029 naar 66. We zien dus grote stijging in het aantal teamreflecties, hoewel er 200 teams zijn. Bovendien betekenen 60 reflecties in het systeem niet dat 60 teams in gesprek zijn gegaan via deze methode. Een team kan reflecteren op meerdere thema’s en per thema zet een team dan de reflectie in het systeem.  

Ons doel is dat ieder team aan teamreflectie doet en dit vastlegt in het digitale systeem. Belangrijk om te benoemen: teams gaan op veel manieren in gesprek en op veel momenten. De methode is voor Ons Tweede Thuis als organisatie belangrijk omdat het ons helpt om uitkomsten te analyseren en te vertalen naar beleid of trainingen. Al drie jaar zien we te weinig teamreflecties terug. Waarom lukt het niet? Dat hebben we eind 2019 onderzocht: wat vinden teams eigenlijk van deze werkwijze?

Onderzoek
Alle locaties en teams zijn op de hoogte van de teamreflecties en zien het belang in van regelmatig in gesprek gaan. Dat doen zij vaak in teamvergaderingen of op vaste momenten in het jaar. Knelpunt is het vastleggen van de teamreflecties in het digitale systeem. Dat werkt niet heel eenvoudig, vertellen de teams. Veel locaties verwerken hun actiepunten wel in hun jaarplan. 

“Teamreflectie staat als vast punt op onze teamvergadering. Het is fijn om even stil te staan bij ons handelen. We gebruiken vragen van de BIT en kijken hoe we ons kunnen verbeteren.”

Bron: dagcentrum Schoolweg

Verbeterpunten teamreflectie
In 2020 starten we met teamreflecties vanuit het behandelteam en we zijn begonnen met teamreflecties vanuit de ondersteunende afdelingen (het Dienstencentrum). We hebben de teamreflecties uiteraard zo aangepast, dat zij ook recht doen aan de coronatijd.

De vraag is of we vast willen houden aan het digitale systeem of dat we dit gaan loslaten. Wat is er nodig om meer uit de teamreflecties te halen? Het is zinvol daarover in gesprek te gaan. Ook is er blijvende aandacht en ondersteuning hoe een team het beste kan reflecteren. Via een handige methode of met een procesbegeleider. 

Het laatste spiegelbeeldonderzoek vanuit de VGN laat zien dat het lastig is om teamreflecties te vertalen naar organisatieniveau. Dit moet ook geen doel op zich zijn. Het onderzoek benadrukt vooral dat alle groepen zoals medewerkers, cliënten, familie, enz. goed aan woord komen. Daar zetten we goede stappen in. Zo hebben we in deze coronaperiode meerdere keren klankbordsessies georganiseerd om te klankborden over coronabeleid van Ons Tweede Thuis.

“De teamreflecties kunnen tot nadenken aanzetten. Medewerkers of teams kunnen zich erin herkennen of er inspiratie uithalen.”

Jolanda, beleidsmedewerker

Laten zien wat we doen

Werken aan een goed leven voor onze cliënten en goed werk voor onze medewerkers is een continu proces van plannen maken, doelen stellen, evalueren en nieuwe acties maken om te verbeteren. We doen dit zowel op organisatie-, locatie- en teamniveau. Het hele jaar door laten we zien wat we doen. Bijvoorbeeld via onze website, social media, het JIJ&IK magazine. En hier, op onze kwaliteitswebsite, waar we je doorlopend inzicht willen geven in alle ontwikkelingen. 

Nieuwe kwaliteitswebsite

Twee keer op rij hebben wij ons kwaliteitsrapport gedeeld in de vorm van een kwaliteitsmagazine. We hebben daar veel positieve reacties op ontvangen vanuit onder andere medewerkers, verwanten en ook van het Zorgkantoor. Toch hebben we gemerkt dat het magazine minder prettig werkte voor onze cliënten, we minder mensen bereikten dan we zouden willen en dat de informatie-onderdelen minder goed deelbaar waren. Vandaar dat we het kwaliteitsverslag 2019 online  aanbieden. En we hebben ons laten inspireren door het uitgangspunt van rijker verantwoorden. We laten het hele jaar door zien wat we doen via onze communicatie. Met deze website als concreet resultaat. Dit is dus een hele nieuwe site, naast onze vertrouwde website met ons producten- en dienstenaanbod. En het prettige is dat er geen onderscheid is voor de bezoeker/lezer van de site. Eén vertrekpunt voor alle doelgroepen – of je nu cliënt of stakeholder bent -. En naar gelang je behoefte klik je door naar verdiepende informatie. Tot slot verwachten wij dat deze site een fijn hulpmiddel is om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij werken met elkaar en hoe wij werken aan kwaliteit van zorg. 

Verantwoording

Via deze kwaliteitswebsite laten we zien hoe wij werken aan kwaliteit van zorg.  De informatie voor deze site komt uit verschillende bronnen: de bouwstenen werk- en projectgroepen, beleidsstukken, rapportages verslagen en gesprekken. We beschrijven per onderdeel wat we gedaan hebben en formuleren verbeterpunten voor het jaar erop. We merken nu ook dat we niet altijd een voortgang of resultaat kunnen geven van het verbeterpunt van het jaar daarvoor. Dit heeft te maken met de manier van uitvraag. In het komend jaar bekijken we hoe we de manier van uitvraag zo kunnen verbeteren dat bij ieder verbeterpunt een resultaat te melden is.

Visitatie 2019

De visitatie is een jaarlijks onderdeel. Tijdens zo’n visitatie ga je met mensen  van binnen en buiten Ons Tweede Thuis in gesprek over kwaliteit. De interne visitatie stond gepland eind maart 2020 en ging vanwege de coronacrisis niet door. Een kleine groep collega’s heeft de teksten voor de VGN-thema’s, die op deze website staan, gelezen en feedback gegeven. Daarna was het kwaliteitsteam een tijd lang alleen bezig met de coronacrisis. Hierdoor is de visitatie niet opnieuw ingepland. Inmiddels zijn we gestart met gesprekken voor een nieuw strategisch beleid en evaluatie van de eerste coronacrisis. In dit gesprek komen de thema’s van het kwaliteitskader terug. En inzichten hieruit delen we in de vorm van quotes op deze site. Vorig jaar hebben we met een aantal professionals een externe visitatie gedaan. Het uitgangspunt is dat we dit eens per twee jaar doen. Dus slaan we dit voor dit jaar over.  

JIJ&IK in coronatijd

De eerste golf van de coronacrisis heeft ieder op zijn eigen manier geraakt. De periode was ingrijpend voor veel mensen. En om deze indrukwekkende periode af te sluiten, hebben we een JIJ&IK magazine gemaakt boordevol verhalen hoe mensen dit hebben beleefd. Het magazine biedt wellicht jou ook ondersteuning om na te denken hoe de crisis voor jou was. 

“De zorg echt goed maken dat doe je met elkaar. Deze site geeft een glimp van het proces hoe wij dit doen.”

Bron: Roel de Bruijn, bestuurder.