Reflectie Raad van Toezicht

Raad van Toezicht en bevlogenheid

De Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis houdt toezicht op de besturing van de organisatie. Dat betekent dat wij ons steeds twee vragen stellen: hoe doen we het goed en hoe kan het beter? Net als heel Ons Tweede Thuis gaan we daarbij uit van het A3 jaarplan. Uit het jaarplan 2019 hebben we een omschrijving uit de succesbepalende factoren gekozen. ‘Medewerkers ervaren werkplezier, zijn vakbekwaam, inzetbaar en bevlogen’. We wilden onze aandacht richten op een jaarthema en op een op de waarde toevoegende factor. We kozen voor bevlogenheid.

De stagiaire van de Raad van Toezicht is in de literatuur gedoken en heeft een aantal belangrijke bevindingen voor ons op papier gezet. Met de hele Raad hebben we vervolgens besproken hoe we van dit thema iets waardevols voor Ons Tweede Thuis kunnen maken.

Bevlogenheid is van belang voor de hele organisatie, voor cliënten, medewerkers, familie en verwanten, raad van bestuur en Raad van Toezicht. Bevlogenheid wordt gedefinieerd als: een uiterst positieve houding die wordt gekenmerkt door een ongekende levenslust, energie, zin om te werken en er vol voor willen gaan. Bekende en gemeten effecten van bevlogenheid zijn: meer organisatiebetrokkenheid, meer persoonlijk initiatief en innovatief gedrag op het werk, beter functioneren en presteren in eigen maar ook andermans ogen. Bevlogenheid is te meten en de effecten ervan zijn te meten. De Utrechtse Bevlogenheid Schaal meet dimensies als vitaliteit, toewijding en absorptievermogen. De gemiddelde score op bevlogenheid in diverse sectoren is 39.4. De zorg heeft de hoogste score namelijk 43.1. Bevlogenheid is dus belangrijk om goed te presteren, voldoening uit je werk te halen en om het vol te houden. Bevlogenheid is een belangrijke buffer tegen de stress, eisen en werkdruk vanuit het werk. Als organisatie is het belangrijk bevlogenheid te monitoren en faciliteren. Het was daarom ons plan om eerst te evalueren hoe het bij Ons Tweede Thuis gesteld is met de bevlogenheid om daarna input te kunnen geven hoe bevlogenheid te faciliteren.

Toen kwam Corona. We zagen hoe bevlogen iedereen is binnen Ons Tweede Thuis. We merkten hoe ongelooflijk hard er gewerkt werd. We lazen de schrijnende verhalen over afstand houden, geen nabij contact meer kunnen hebben met familie en verwanten. We voelden hoe zwaar het was. We wisten hoe ontzettend moeilijk het is om de moed en het vertrouwen te houden dat we het virus onder controle zouden kunnen krijgen. En we hoopten en vertrouwden erop dat de bevlogenheid binnen Ons Tweede Thuis groot en stevig genoeg is.

Ons plan voor 2021:

  1. Format opstellen voor werkbezoeken en gesprekken binnen Ons Tweede Thuis, gerelateerd aan speerpunten en actualiteit
  2. Bevlogenheid presenteren in overleg met ondernemingsraad- management team en centrale familieraad
  3. Een rapportage opstellen van onze bevindingen, zowel op proces als op inhoud

Werkbezoeken zijn lang niet mogelijk en wenselijk geweest, maar het lijkt erop dat er na de zomer van 2021 wellicht weer wat meer mogelijk is. Dan hopen we die gesprekken binnen Ons Tweede Thuis te gaan voeren. Dan gaan we vragen naar ieders bevlogenheid en naar wat er nodig is om die bevlogenheid te verbinden met een goed leven voor de cliënten.