Samenvatting 2020

Kwaliteit | samenvatting

 

Klik hier voor de samenvatting in eenvoudige taal

2020 kunnen we simpelweg samenvatten als een bijzonder heftig jaar. Het coronavirus veranderde ieders leven ingrijpend. Onze missie is dat cliënten een zo goed mogelijk leven ervaren, dat zij zo veel mogelijk zelf keuzes kunnen maken, regie over hun leven hebben dus, en dat zij mee kunnen doen in de samenleving.

Corona

Eigen regie stond zeker in de eerste corona-golf onder druk. Het groepsbelang ging lange tijd voor. Omdat de pandemie nieuw was en er veel onzekerheid was over het verloop van het virus, had iedereen begrip voor de heftige maatregelen van de overheid die wij volgden. Dat blijkt ook uit onze eigen corona-evaluatie. De eerste strenge maatregel was dat alle dagbesteding dichtging. Vervolgens was er de zeer ingrijpende maatregel van ‘geen bezoek, tenzij…’. We gingen op slot. We hebben het gedaan, we hebben het samen doorstaan. Als we er samen over praten dan is het bijzonder om te ervaren dat mensen vaak de positieve punten noemen van de crisis zoals de creativiteit en vindingrijkheid die zij zagen. Zo hadden we half augustus in een mum van tijd een eigen teststraat ingericht. Mensen noemen ook het positieve effect van digitaal vergaderen. Maar daarnaast is er ook veel leed geweest en het is goed om dat hier ook op te schrijven. Mensen werken nu nog steeds aan herstel. Voor cliënten doelen we dan op herstel van eigen regie. En voor iedereen geldt dat we tijd nodig hebben om te verwerken wat ons is overkomen. Wat is nodig om te kunnen kijken naar de toekomst en wat leren we van het afgelopen jaar.

 

Effect op eigen regie

In het najaar van 2020 namen de corona besmettingen weer toe. Er was meer bekend over het verloop van de ziekte dus was er ook ruimte voor maatwerk/eigen regie. Dus  dagbesteding was in aangepaste vorm mogelijk en voor iedere cliënt was bezoek toegestaan. Op deze punten was er meer eigen regie ten opzichte van de eerste corona golf. Maar eerlijk is eerlijk, ook zonder corona was de eigen regie een aandachtspunt. Een punt waar spanning op zit. Zoals bij een groepswoning waarbij regels gelden voor alle bewoners maar waar ook maatwerk wenselijk is voor het individu. De begeleiding draagt de verantwoordelijkheid over de groep en ervaart dan spanning om toch maatwerk in te zetten. Spanning ten opzichte van andere cliënten en spanning in de driehoek. Dit punt kwam ook naar voren in het visitatiegesprek met Gemiva en met experts Chiel Egbers en Hans Reinders.

 

Leren van waar het schuurt

We beseffen dat we vooral kunnen leren van waar het schuurt, want daar zit de groei. We beseffen ook dat we altijd oprechte interesse willen tonen in elkaar. Ook al ken je de ander goed; je bent de ander niet. Het goede gesprek kan hierbij helpen. Met een open en nieuwsgierige houding. Een mooie vraag kan hierbij zijn: wat wil jij mij vertellen? We hebben al veel hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan, zoals de methode Ben Ik Tevreden (BIT) en de hulpmiddelen vanuit de teamreflectie. Het cruciale punt is hoe wij de inzichten uit gesprekken en reflectie omzetten in acties en verbeterpunten. Hoe we BIT of teamreflectie echt benutten en het niet doen omdat het moet. Daar gaan we in 2021 mee aan de slag.

 

Toekomstblik

In 2020 hebben we ook vanuit onze missie en visie opgeschreven wat we belangrijk vinden en hoe wij de toekomst zien in zorg en ondersteuning. We zijn er trots op dat we nieuw strategisch beleid, en een nieuwe zorgvisie (met uitgebreide onderbouwing en verdieping) hebben gemaakt. Dat geeft houvast aan de medewerkers in hun werk om cliënten te ondersteunen voor een zo goed mogelijk leven, met eigen regie en meedoen in de samenleving. Uiteraard besteden we allereerst aandacht aan corona-vrij zijn en blijven en het verwerken van wat corona met ons deed.

 

Kwaliteitssite kan ons meer helpen

Vorig jaar zijn we gestart met de kwaliteitswebsite. Daarop vertellen cliënten ons over hun leven. We beschrijven op welke punten we ontwikkelen en wat we te leren hebben als organisatie. Via deze site maken we inzichtelijk hoe wij werken aan kwaliteit. Dat doen we via de thema’s corona, goed leven, goed werk, goed organiseren, via de bouwstenen cliëntplan, ervaringen cliënten, team in gesprek en via de cyclus plan-do-check-act. Resultaten delen is ook een onderdeel van verantwoorden. En dat is nu net een lastig punt. We vertellen wat we hebben gedaan aan de hand van een bepaald project of een uniek levensverhaal. De levens van de mensen die wij ondersteunen zijn zo verschillend. Die kunnen we niet over één kam scheren waardoor het lastig is om er een rode draad uit te halen. Maar dat is ook geen hoofddoel voor ons. Met de kwaliteitssite willen we onze waardering uiten aan allereerst onze eigen medewerkers. We willen medewerkers, cliënten, hun naasten en de buitenwereld laten zien hoe we werken. Vervolgens willen we medewerkers inspireren en motiveren om concreet met kwaliteit aan de slag te gaan. We maken afspraken hoe we dat gaan doen en zo is er ruimte voor groei in alle lagen in de organisatie. Ook hebben we ons voorgenomen om een aantal leerdoelen te formuleren waar we in alle lagen aan kunnen werken: van bedrijfsvoering tot op individueel niveau. We willen dat de kwaliteitswebsite hierbij ondersteunt. Ook daar gaan we in 2021 verder mee aan de slag.