Visitatie Gemiva

Visitatie kwaliteitsverantwoording Gemiva-SVG Groep en Ons Tweede Thuis

Gemiva-SVG Groep en Ons Tweede Thuis hebben samen de externe visitatie gedaan als onderdeel van de jaarlijkse kwalititeitsverantwoording over het jaar 2020.  De gesprekken hebben digitaal plaatsgevonden vanwege corona. Aan beide kanten waren verschillende rollen en perspectieven vertegenwoordigd (client, familie, bestuur, locatiemanager, behandelaar, begeleider). En ook hadden we Chiel Egberts en Hans Reinders als experts uitnodigend om mee te doen hieraan. Het doel van de twee gesprekken was een waarderende dialoog.

Tijdens het eerste gesprek hebben we uiteraard eerst met elkaar kennisgemaakt en iedere deelnemer heeft zijn of haar ervaring gedeeld over 2020. Onlosmakelijk werd bij iedere deelnemer corona genoemd. Het was opvallend om te zien dat de deelnemers vooral de positieve punten van corona hebben benadrukt, zoals het veelvuldig succesvol samenwerken via digitaal vergaderen en de flexibiliteit van zowel cliënten als medewerkers. Later in het gesprek kwam ook naar voren dat corona en eigen regie niet hand in hand gingen en dat er altijd een spanningsveld ligt op de eigen regie en de ondersteuning die je krijgt van een gehandicaptenorganisatie. Dat had ook een onderwerp van gesprek geweest als we niet te maken hadden gehad met deze crisis.

Dus eigen regie stond ook op de agenda om verder over te praten in sessie twee. Daar hebben we de arbeidsmarkt aan toegevoegd en ook de wijze van verantwoording.

Inzichten uit de visitatie

Er zit altijd spanning op het punt van eigen regie. Zoals bij een groepswoning waarbij regels gelden voor alle bewoners maar waar ook maatwerk wenselijk is voor het individu. De begeleiding draagt de verantwoordelijkheid over de groep en ervaart dan spanning om toch maatwerk in te zetten. Spanning ten opzichte van andere cliënten en spanning in de driehoek. Dit punt is vanuit alle perspectieven herkend.