Kwaliteit van zorg

Thema’s 2019

Kwaliteit van zorg

Een goed leven kan er voor iedereen anders uit zien want we zijn allemaal anders.
Met verschillende behoeftes, wensen en mogelijkheden.
Een goed leven, daar willen we aan bijdragen met hoge kwaliteit van zorg.
Deskundig, betrokken, vernieuwend. Samen met de cliënt en dienst familie of netwerk.
Een goed leven voor mensen met een beperking, daar gaat het ons om.We praten met cliënten over onderwerpen die te maken hebben met een goed leven. Dat doen we onder andere met de methode Ben ik Tevreden. Welke onderwerpen dat zijn? Bekijk ze hierBen ik Tevreden gebruikt de domeinen van Shalock om de onderwerpen die te maken hebben met een goed leven, in te delen. Dit zijn:

 • Hoe leef ik gezond – lichamelijk welbevinden
 • Hoe voel ik mij – psychisch welbevinden
 • Wat wil ik leren – persoonlijke ontwikkeling
 • Wat beslis ik zelf – zelfbepaling of eigen regie
 • Welke mensen ken ik – interpersoonlijke relaties
 • Waar hoor ik bij – deelname aan de maatschappij
 • Wat is van mij – materieel welbevinden
 • Wat mag of moet ik doen – rechten

Fotogalerij

“Ik wil graag vaker fietsen op de driewieler met begeleiding. Dit vind ik leuker dan op de hometrainer.”

Bron: Ben ik Tevreden

Wat deden we in 2019?

Ieder mens heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. De begeleiding is daarom altijd persoonsgericht. Toch zien we ook overeenkomsten tussen mensen en spreken we van doelgroepen zoals ouderen of mensen met ernstige verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een lichte of matige verstandelijke beperking, autisme of met moeilijk verstaanbaar gedrag. Wat de ene cliënt in een bepaalde doelgroep helpt, kan ook een ander helpen. Dat geeft aanknopingspunten voor de begeleiding. De werkgroep Ouderen bijvoorbeeld heeft een ouderenmagazine gemaakt, heel praktisch voor medewerkers op de locaties die met ouderen werken. Methodieken zijn ook heel belangrijk in ons werk. Zij geven praktische handvatten én helpen nadenken over wat je doet en waarom. Bijvoorbeeld Triple C waar je hieronder meer over leest. Ook hieronder kun je lezen over andere thema’s die belangrijk zijn voor kwaliteit van zorg zoals wetenschappelijk onderzoek, MijnECD of de mogelijkheden van ons nieuwe intranet.

Cliëntplan

Medewerkers vinden het prettig om maatwerk te leveren aan cliënten. Elke cliënt heeft een eigen cliëntplan in het ECD, elektronisch cliëntplan. Het cliëntplan helpt om methodisch te werken: afspraken maken, evalueren en afspraken bijstellen. Iedere cliënt heeft een eigen cliëntplan dat goed bijgehouden wordt. Dat helpt ons om goed aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënt. Teams zijn daar terecht trots op. Soms ervaren medewerkers dat er weinig tijd is voor persoonlijke aandacht en verzorging of voor eigen keuzes van cliënten.

Verbeterpunten en acties

 • Cliënten meer betrekken bij hun eigen cliëntplan.
 • Zorgen dat alle collega’s op de hoogte zijn van de doelen van elke cliënt en dat de informatie over een cliënt op orde is voor nieuwe medewerkers.
 • Kort, duidelijk en professioneel rapporteren.
 • Digiteam past de ECD-training voor nieuwe medewerkers aan, bijvoorbeeld aan nieuwere onderwerpen zoals MijnECD.

MijnECD

Cliënten kunnen, als zij dat willen, hun eigen cliëntplan inzien via MijnECD. Maandelijks komen er nieuwe aanvragen voor MijnECD. Cliënten en familie reageren positief op MijnECD. Belangrijk is voortdurend in gesprek te blijven, ook al leest iemand mee via MijnECD.

Als familie ook mentor is, is het soms lastig dat de cliënt mag beslissen wie toegang heeft tot MijnECD. De rol van mentor of curator en het begrip ‘ter zake wilsbekwaam zijn’ roept vragen op bij familie en bij begeleiders. Het is belangrijk om begeleiders handvatten te geven om daar het gesprek over te voeren.

In 2018-2019 zijn alle locaties getraind en daarna waren er workshops MijnECD voor cliënten, familie en begeleiders. De workshops waren niet altijd even goed bekend. Vaak gaat alle informatie via de persoonlijk begeleider. Hoe kunnen we dit soort workshops, maar ook andere onderwerpen, beter bekend maken bij cliënten en familie?

Verbeterpunten en acties

 • Medewerkers handvatten geven voor gesprek over rol van mentor en curator en begrip ‘ter zake wilsbekwaam zijn.
 • Workshops als MijnECD meer bekend maken bij cliënten en familie.

Doelgroepen

Om cliënten nog beter te kunnen ondersteunen hebben we kennisgroepen voor doelgroepen: lvb (mensen met een lichte verstandelijke beperking), emb (mensen met ernstige meervoudige beperking), ouderen, niet-aangeboren hersenletsel, autisme. In 2019 hebben we een ouderenmagazine gemaakt met achtergronden en handvatten voor medewerkers die met ouderen werken. 90 familieleden bezochten een workshop ‘de ouder wordende cliënt’.

De kennisgroep emb actualiseert het huidige emb-magazine. Sinds we een nieuw intranet hebben, kunnen we daar ook veel informatie plaatsen. De pagina kennis is volop in ontwikkeling!

Verbeterpunten en acties

 • Pagina’s ‘kennis’ op intranet verder ontwikkelen

Vrijwilligers

We zijn erg blij met alle vrijwilligers! Door hun inzet krijgen cliënten meer individuele aandacht. Of kunnen zij iets doen dat anders niet of minder vaak mogelijk is. Naar de markt, een spelletje doen, ergens iets drinken, naar zwemmen of sport. In april 2020 waren er ruim 800 vrijwilligers. In 2019 ontvingen zij een paar keer een nieuwsbrief met informatie of een interview met een vrijwilliger. Er was een speciale avond voor vrijwilligers (en een aantal cliënten met begeleiders): de musical Mama Mia in het Beatrixtheater in Utrecht. Een geweldig succes. Veel vrijwilligers zijn verbonden aan een locatie maar we hebben ook af-en-toe-vrijwilligers die inspringen bij grotere evenementen.

Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving geeft een fijn gevoel van erbij horen. We stimuleren cliënten om hun plek in de samenleving in te nemen, op hun eigen wijze. Dat kan op veel manieren: bij een bedrijf werken via Afslag Werk, dagelijkse wandelingen in de buurt, boodschappen doen bij de buurtsuper, er met een vrijwilliger op uit gaan, glas of papier in de wijk ophalen, folders lopen, door producten maken voor bedrijven of winkels, werken in een winkel zoals de JIJ & IK winkel of in De Oude Veiling, werken vanuit het dagcentrum bij een bedrijf in de buurt.

Uitgelicht: methodieken, o.a. Triple-C

Methodieken geven praktische handvatten in ons werk. We gebruiken al verschillende methodieken maar staan altijd open voor nieuwe. Zo zijn we trainingen gestart in Hooi op je Vork, een methodiek voor begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. En we hebben Triple-C uitgeprobeerd. We zijn daar erg enthousiast over en we gaan het op meerdere locaties gebruiken. Triple-C is voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Met Triple-C kunnen we de behoeftes van cliënten in kaart brengen én kunnen we goed werken aan hechting van cliënten. Woonvoorziening IJweg bijvoorbeeld heeft veel goede ervaringen met Triple-C.

Ingrid en Jan (ouders van Fleur)  over Triple-C
Het was eerst voor ons wat onduidelijk wat Triple-C inhield. We dachten dat het voor Fleur niet zou gaan werken. Fleur stofzuigen en dweilen? Dat kan ze toch echt niet? Zo stonden wij er wat sceptisch tegenover, maar jullie wilden het uitproberen, dus prima ga jullie gang. En nu? Niet normaal wat jullie met Fleur hebben bereikt. Wat een andere Fleur zien wij nu. En ja hoor, ze kan gewoon stofzuigen en dweilen. Zo stoer! Ze kan veel meer prikkels aan dan wat ze ooit gekund heeft. Kortom, wij zijn ontzettend blij met deze vorm van begeleiden. Ik hoop dat jullie er nog heel lang mee doorgaan en dat het ook op andere voorzieningen wordt geïntroduceerd.

“Niet normaal wat jullie met Fleur hebben bereikt. Wat een andere Fleur zien wij nu.”

Ingrid en Jan, ouders van Fleur


Werken na je pensioen

Bert en Gerrit zijn de 65+- ers van de Tuingroep. Het is zo gezellig dat zij graag blijven werken.

“Als ik me goed voel, blijf ik werken”, aldus Bert. Gerrit merkt op:

“Er is nog veel te veel werk te doen. Ik zaag door.”

Beide mannen doen gewoon mee met de groep. Gerrit let zelf wel op wat hij aankan en doet het in zijn eigen tempo. Begeleider Remco moet Bert wel eens afremmen. “Ik zeg wel eens: doe een beetje rustig aan. Het gaat heel goed. Ze hebben plezier. Een beetje ‘mannen onder elkaar’ met plagerijtjes.”

“Als begeleiders binnenkomen dan graag even een seintje (zwaaien of aanbellen).”

Bron: Ben ik Tevreden

Wetenschappelijk onderzoek

We doen actief mee aan wetenschappelijk onderzoek: hoe kan techniek helpen bij sociale relaties? Onderzoekers en co-onderzoekers (de ervaringsdeskundigen) gaan langs bij locaties. Dat zorgt voor een goede samenwerking en nieuwe ideeën. We hebben een aantal mooie resultaten bereikt. Bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan het internationale onderzoekscongres (IASSIDD) in Glasgow en aan een praktijkboek over ontwikkelingspsychologie van het ROC van Amsterdam (Luiten & Wurschy, 2019). Lees hieronder verder of kijk op de website.

* We hebben verteld over onze onderzoeken én een studiedag verzorgd over hoe wij in ons onderzoek samenwerken met co-onderzoekers met een beperking. De uitwisseling met (co-)onderzoekers uit andere landen was heel inspirerend. Voor co-onderzoeker Mark van Ons Tweede Thuis was het een hele ervaring: na veel jaren weer op reis met het vliegtuig en dan ook nog presenteren op een internationaal congres!

Wat onderzoeken we? Klik het onderzoek open voor meer informatie.

 • Serious game ‘Jij & Ik’We hadden veel deelnemers met een lichte verstandelijke beperking vanuit Ons Tweede Thuis. Nu wachten we op de uitkomsten: leert de game mensen inderdaad beter na te denken over hun eigen gevoelens en gedachten en die van de ander? Zorgt dat voor minder stress en hoe vinden mensen het spelen van zo’n game eigenlijk?  Spannend!
 • Hi Sense appE-learning voor de personen rondom mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking mvb/lvb. Het onderzoek is afgerond. Begeleiders vinden dit een fijne vorm van leren en hun kennis is vergroot. Er is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd en de app is officieel gelanceerd zodat iedereen de app gratis kan gebruiken (www.vbinbeeld.nl).
 • Hi Sense Taxi-appEen vervolg op de Hi Sense app, speciaal bedoeld voor taxichauffeurs die veel te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking. We werken hierbij samen met de VU, de gemeente Haarlem en de  RegioRijder. 
 • checklist ‘Aansluiten & Stimuleren’Dit onderzoek is in volle gang. De checklist helpt begeleiders en familieleden om spanning te zien bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking en daar op in te spelen. We gaan begeleiders en mensen met een ernstige meervoudige beperking filmen om te bekijken of de vragenlijst werkt. Cliënten krijgen daarbij een ‘slimme sok’ aan die spanning weergeeft.
 • EMB pijn appDit onderzoek vordert steeds meer. We hopen dat de ‘slimme sok’ ook pijn kan signaleren. Mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben vaak pijn, dat heeft veel invloed op hun kwaliteit van leven. Pijn is helaas niet altijd goed te herkennen, daarom is dit onderzoek erg belangrijk. Ook kennis delen is van belang. Dit doen we samen met collega’s uit Groningen (Academische Werkplaats EMB). Ook zij doen onderzoek naar pijnsignalering. Om de kennis te bundelen hebben we vanuit de Academische Werkplaats VU-Bartiméus en Ons Tweede Thuis, samen met hen een studiedag georganiseerd bij Fortior. Zo komen we samen verder! 
 • SCORE-onderzoekDit onderzoek kijkt welke begeleiding echt helpt bij mensen die intensieve ondersteuning nodig hebben. We hebben intussen veel gegevens verzameld en analyseren nu de uitkomsten. Een volgende stap is kijken wat we kunnen gebruiken om de praktijk te verbeteren.  

Verbeterpunten en acties

 • De serious game, de Hi Sense app en de checklist ‘Aansluiten & Stimuleren’ gebruiken in de praktijk
 • Nieuwe onderzoek starten, bijvoorbeeld naar mindfulness voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun begeleiders, in samenwerking met  Bartimeus.
 • De samenwerking met de praktijk kan beter: sneller uitkomsten van onderzoek gebruiken in de praktijk, diverse groepen meer betrekken bij onderzoeksthema’s.

“Alert zijn op haar dag- en nachtritme in verband met haar leeftijd.”

Bron: Ben ik Tevreden

Verbeterpunten en acties

Onderwerp Verbeterpunten en acties 2020-2021
Cliëntplan
 • Cliënten meer betrekken bij hun eigen cliëntplan.
 • Zorgen dat alle collega’s op de hoogte zijn van de doelen van elke cliënt en dat de informatie over een cliënt op orde is voor nieuwe medewerkers.
 • Kort, duidelijk en professioneel rapporteren.
 • Digiteam past de ECD-training voor nieuwe medewerkers aan, bijvoorbeeld aan nieuwere onderwerpen zoals MijnECD.   
MijnECD
 • Medewerkers handvatten geven voor gesprek over rol van mentor en curator en begrip ‘ter zake wilsbekwaam zijn. 
 • Workshops als MijnECD meer bekend maken bij cliënten en familie. 
Kennis doelgroepen
 • Pagina’s ‘kennis’ op intranet verder ontwikkelen 
Wetenschappelijk onderzoek
 • De serious game, de Hi Sense app en de checklist ‘Aansluiten & Stimuleren’ gebruiken in de praktijk
 • Nieuwe onderzoek starten, bijvoorbeeld naar mindfulness voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun begeleiders, in samenwerking met  Bartimeus.
 • De samenwerking met de praktijk kan beter: sneller uitkomsten van onderzoek gebruiken in de praktijk, diverse groepen meer betrekken bij onderzoeksthema’s.

“Soms ben ik zenuwachtig als ik niet weet wat de begeleiding gaat zeggen, maar het is altijd positief.”

Bron: Ben ik Tevreden

Resultaten 2019 van verbeterpunten 2018

Onderwerp Verbeterpunt Resultaat 2019
Cliëntplan Meer ruimte en aandacht voor maatwerk door buiten gebaande paden te werken, daarbij ideeën van programma Goed Leven gebruiken DigiTeam stimuleert in trainingen om ‘out of the box’ te denken.
Persoonlijke zorg: veel cliënten willen het liefst handelingen elke keer op een bepaalde manier zoals tanden poetsen of aankleden. Die structuur zien medewerkers graag terug in de programma’s/roosters van cliënten.
Kort, duidelijk en professioneel rapporteren en evalueren.   Met de komst van MijnECD heeft het professioneel rapporteren een impuls/ stimulans gekregen. Blijft een continu aandachtspunt voor de trainingen. Medewerkers blijven bv moeilijk vinden zelf in te schatten waarop je wel en waarop je niet hoeft te rapporteren. 
MijnECD Cliënten, familie en begeleiders nemen deel aan MijnECd-workshops
 • 7 workshops in 2019 met 52 deelnemers; 15 cliënten, 33 familie, 4 begeleiders.
 • MijnECD wordt goed gebruikt maar sommige familieleden willen het niet of stoppen er na verloop van tijd mee.
 • Alle locaties zijn in 2018/ begin 2019 op locatie getraind in MijnECD (het proces, gesprek in de Driehoek) Sindsdien kan men de workshop MijnECD (waar zowel, cliënten, netwerk als begeleiding aan deel kan nemen) volgen. Daarnaast is er de benodigde achtergrondinfo te vinden op de site van het DigiTeam.
 • Cliënten die zelf hun plan ondertekenen, konden goed benoemen wat er in het cliëntplan te vinden is. Ook wist een deel al wat er wel en wat er niet gerapporteerd wordt.
 • Positieve reacties op het systeem. Een aantal deelnemers konden al meelezen en ervaarde het systeem als gebruiksvriendelijk.
 • Maandelijkse komen er nog aanvragen binnen.

Het duurt zo lang. Wanneer gaat dat virus nou weer weg?

To, woonvoorziening Nieuweweg