Medewerkers

Thema’s 2019

Medewerkers

Goede zorg staat of valt met deskundige, professionele én betrokken medewerkers. Zij zijn de pijlers van onze organisatie. Belangrijk is dat medewerkers zich gehoord en gezien voelen. We willen medewerkers mogelijkheden geven om mee te denken en te doen, bijvoorbeeld in werkgroepen. Om zich te ontwikkelen via cursussen en trainingen die aansluiten bij hun behoeftes. Om invloed te hebben op het eigen werk, rooster en werkplek. En vooral om werkplezier te hebben. Hieronder lees je hoe we dat allemaal proberen te realiseren.

“Creatief kijken naar wat er mogelijk is om met elkaar mee te lopen. Dan snap je meteen de dagelijkse irritaties”

Bron: woonvoorziening Mozaïek

Wat deden we in 2019?

We hebben heel veel ideeën en mogelijkheden rond leren en ontwikkelen. Zoveel dat we behoefte hebben aan overzicht en samenhang. Het ministerie van VWS komt ons te hulp. We krijgen ondersteuning om een nieuw ‘leerlandschap’ te maken. Met een centrale rol voor de eigen regie van medewerkers. In 2019 zijn we daar voorzichtig mee begonnen en in 2020 gaan we daar volop mee verder.

Opleidingen

Onze in-company-opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 draait op volle toeren. In 2019 is er weer een nieuwe lesgroep gestart en in februari 2020 startte een eerste lichting van de opleiding niveau 3. Daar mogen we best trots op zijn. In 2019 waren er 135 leerlingen tegen 94 in 2018. Veel werkbegeleiders volgden in 2019 de training coaching. Door het tekort aan zorgmedewerkers met een diploma zijn leerlingen meer dan welkom. We werven ook zij-instromers die we zelf opleiden. Alle locaties slaan de handen ineen en nemen meer leerlingplaatsen op in hun jaarplannen.

Verbeterpunten en acties

 • De online modules van de VGN Academie verweven met onze klassikale trainingen. Dit geeft afwisseling in leermethoden en je kunt de theorie van de lesstof nalezen, waar en wanneer je wil.
 • Een programma ontwikkelen om medewerkers op te leiden tot manager of andere leidinggevende taken. Wat houdt dat in? Lees hier meerDe medewerker doorloopt een werk- en opleidingstraject en doet ervaring op met diverse rollen en functies. Variërend van operationeel/tactisch tot strategisch niveau. Daarnaast is er een programma om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Werving nieuwe medewerkers

Een nieuwe website werkenbij.onstweedethuis.nl en een actieve online campagne zorgde ervoor dat we beter zichtbaar werden. Een nieuw recruitmentproces gaf meer inzicht in vacatures en sollicitaties. Een mooi succes was de werving van vakantiekrachten in 2019. Volledig op eigen kracht met groepssollicitaties hebben we 60 vakantiekrachten geworven. Een aantal hiervan is geboeid geraakt door het vak en doorgestroomd naar een leerlingenplek. Ook zijn deze krachten weer benaderd voor het jaar 2020. Hierdoor hebben we minder hoeven werven voor de vakantieperiode van 2020.

Lees hier meer over krapte op de arbeidsmarkt.

Warm welkom

We willen nieuwe collega’s een warm welkom geven zodat iemand zich direct waardevol en thuis voelt. Een nieuwe baan is al spannend genoeg, daarom is het fijn als er een programma voor je klaarstaat met taken, activiteiten, informatie en trainingen. Zo weet je van tevoren wat je te wachten staat en wat er van je verwacht wordt. Er zijn in principe iedere maand ‘start-ups’ voor nieuwe medewerkers waarin zij de eerste informatie krijgen. We ontwikkelen nieuw materiaal om aan hen mee te geven met informatie en om zich welkom te voelen. Er is veel verloop van medewerkers op de locaties. Een warm welkom op de locaties is daarom des te belangrijker om medewerkers vast te houden.

Om dit te bereiken is een project onboarding gestart. Globale ideeën voor deze onboarding liggen op de plank. Maar iedere locatie is weer anders. Vandaar dat we via kennissessies met collega’s van de locaties een welkomstprogramma op maat maken. Kennissessies staan gepland in het najaar van 2020. Daarna volgen de stappen in verdere uitwerking op iedere locatie.

Verbeterpunten en acties

 • Warm welkom van nieuwe medewerkers verder ontwikkelen per locatie.

Samenwerking en zelforganisatie

Teams vertellen dat zij open kunnen zijn naar elkaar toe en betrokken zijn bij elkaar. Er is veel ruimte om zelf dingen te regelen. Toch blijft aandacht nodig voor reflecteren in teams: nadenken wat je doet, hoe en waarom. Net als voor communicatie en verbinding tussen teams op één locatie.

Verbeterpunten en acties

 • Goed reflecteren
 • Verbinding tussen teams op één locatie

Lees hier over teamreflectie.

Ondernemingsraad

De OR werkt meer samen met verschillende afdelingen binnen Ons Tweede Thuis. De OR is zo nauw betrokken bij de actualisatie van functiebeschrijvingen, toolkit functioneringsgesprekken, een nieuw systeem voor risico-inventarisatie en -evaluatie en de overname Nieuw Amstelrade. De OR ervaart de samenwerking met de bestuurder als prettig; er is een open communicatie. De OR wil graag wat meer overleggen met de regiomanagers. Ook in 2019 is regelmatig de achterban geraadpleegd, maar de OR wil graag nog meer verbinding met de achterban. De verkiezingen in 2020 zijn daar een mooie gelegenheid voor.

Verbeterpunten en acties

 • Contact met achterban
 • Verkiezingen

Digitaal werken

In 2019 was er een grote digitale verandering bij Ons Tweede Thuis. Het huidige systeem werd niet langer ondersteund. Dus moesten we over naar een nieuwe digitale situatie en die benutten we om de stap te zetten naar volledig online werken. In maart 2019 is eerst het intranet vervangen en snel daarna kreeg iedere medewerker een nieuwe digitale werkplek. Natuurlijk kost een grote verandering als deze veel tijd. Om de medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen verzorgde het Digiteam trainingen nieuwe digitale werkplek. Ruim 700 medewerkers volgden een training. Ook in 2020 blijft het Digiteam medewerkers stimuleren via trainingen en interne communicatie om alle hulpmiddelen voor digitaal werken zo slim mogelijk te gebruiken. Er komt speciale aandacht voor de digitale starter met een training basisvaardigheden. In 2020 willen we de functie key-user ECD en key-user digitale werkplek samenvoegen.  Deze key-users zijn van grote waarde als vraagbaak op de locatie.

Inmiddels zijn we klaar om de volgende stap te zetten om de voordelen van de nieuwe digitale werkplek volop te benutten. Zo zijn we al overgestapt naar een nieuwe leverancier die ons hierin beter kan helpen. We brengen heel concreet in kaart wat je nodig hebt in je werk en waar je tegenaan loopt. Dit verschilt per functie en per persoon. Vanaf 2021 doen we verdere technische aanpassingen en gaan we verder met trainingen. Alles om te zorgen dat het digitale werken de medewerkers echt helpt in hun werk. Zoals het digitaal samenwerken en het makkelijk kennisdelen.  En natuurlijk is het goed om te beseffen dat dit punt altijd in ontwikkeling is.

Wat kan beter of acties

 • Blijvende ondersteuning voor medewerkers hoe zo slim mogelijk digitaal te werken
 • Inventarisatie en analyse per medewerkersgroep hoe werk je digitaal en wat heb je hiervoor nodig

 

Uitgelicht: goed werk – samen leren

In elk vakgebied gaat het om je blijven ontwikkelen, aanpassen en verbeteren. Wat heb je als medewerker nodig om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling?
We zijn in 2019 gestart met het project ‘Goed werk’ dat onderdeel is van het programma Volwaardig Leven vanuit VWS.Ons Tweede Thuis doet mee aan het begeleidingstraject Begeleiding a la carte van VWS. Met ondersteuning door Vilans. We dagen medewerkers uit om zelf hun leerroute te bepalen en zo eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Dat doen we op verschillende aansprekende manieren.

Een nieuw ‘leerlandschap’ dus. Dat aansluit op de behoefte en manieren van leren van de medewerker. Dat formeel en informeel leren ondersteunt.Formeel leren is bijvoorbeeld een cursus volgen. Informeel leren doe je ook in onderlinge contacten in een team of met cliënt en familie. Zo willen we met en van elkaar leren in de driehoek van medewerkers, cliënten en het netwerk van de cliënten. Leren en ontwikkelen vind je terug in alle hoeken en gaten van de organisatie.

JIJ & IK deskundig gaat ook over leren. Dat gaat over kennis: basiskennis en verdieping. JIJ & IK deskundig kijkt onder andere naar de inhoud van trainingen en naar de samenhang met kennisgroepen zoals kennisgroep EMB of ouderen. We proberen een methode eerst uit in een pilot. Zo is in 2019  de pilot van Triple-C positief afgerond. In 2020 kijken we ook naar andere methodieken. En we kijken naar de gemene deler van alle methodieken. Zo zien we dat de menselijke behoeften veelal ten grondslag liggen aan alle methodieken. Dit willen wij beschrijven in een inspirerende zorgvisie. Alle stappen die we zetten zijn erop gericht op leren leuk te maken en ook het besef te bereiken dat iedereen leert! Het is dan ook nog een wens om de persoonlijke leerweg inzichtelijk te maken via een cursus-managementsysteem. Dit geeft praktisch inzicht in wat je hebt gedaan. Een volgende stap is dan een leer-managementsysteem.

Wat kan beter of acties

 • In 2020 gaan we in de teams experimenten uitvoeren: jij als medewerker, jij in je vakgebied, jij met je team en jij in de driehoek cliënt-familie-begeleider.
 • Meerdere locaties gaan met Triple C werken.
 • Nieuwe methodiek zoeken voor de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking.
 • Basisgrondhouding vatten in een krachtige zorgvisie
 • Start met cursusmanagementsysteem dat overzicht biedt in geplande en afgronden cursussen

“In de coronatijd hebben we wel gemerkt dat onze digitale basis staat en we heel snel binnen Ons Tweede Thuis het digitaal vergaderen konden introduceren via Teams. Een mooie stap vooruit in de digitale ontwikkeling.”
Bron: Ellen, ICT adviseur

Organisch ontwikkelen 

“Werken in de zorg is mij met de paplepel ingegoten. Als kind ging ik met mijn moeder mee. Zo heb ik in 12 jaar tijd veel plekken binnen Ons Tweede Thuis gezien.

Ik beweeg met de organisatie en de cliënten mee en voel mij daar goed bij. Iedereen mens heeft andere behoeften en ik speel daar op in. Elke dag is anders en de mensen die ik ondersteun zijn mijn spiegel. Deze spiegel houdt mij scherp en alert en geeft mij inzicht. Ik doe nu 1-op-1 begeleiding. Dat is behoorlijk solistisch. De cliënt vaart er wel bij. Maar dat moet toch anders kunnen? Hoe kan hij meedoen in de groep? Wat is hiervoor nodig? Verder heb ik een achtergrond in sport en beweging als beweegagoog. Het liefst wil ik dat weer actief gaan doen. Ik krijg energie van bewegen en vind het super om dat ook bij anderen te bereiken.” 

Marjolein, begeleider

“Als mijn dochter iets wil, dan luistert de begeleiding daar goed naar.”

Bron: Ben ik Tevreden

Wat kan er beter of acties

Onderwerp
Verbeterpunten en acties
Opleidingen
 • De online modules van de VGN Academie verweven met onze klassikale trainingen. Dit geeft afwisseling in leermethoden en je kunt de theorie van de lesstof nalezen, waar en wanneer je wil.
 • Een programma ontwikkelen om medewerkers op te leiden tot manager of andere leidinggevende taken.
Warm welkom aan nieuwe medewerkers
 • Warm welkom van nieuwe medewerkers verder ontwikkelen.
Teams: samenwerking en zelforganisatie
 • Goed reflecteren
 • Verbinding tussen teams op één locatie
Ondernemingsraad
 • Contact met achterban
 • Verkiezingen
Goed werk
 • In 2020 gaan we in de teams experimenten uitvoeren: jij als medewerker, jij in je vakgebied, jij met je team en jij in de driehoek cliënt-familie-begeleider.
 • Meerdere locaties gaan met Triple C werken.
 • Nieuwe methodiek zoeken voor de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Digitaal werken
 • Blijvende ondersteuning voor medewerkers hoe zo slim mogelijk digitaal te werken
 • Inventarisatie en analyse per medewerkersgroep hoe werk je digitaal en wat heb je hiervoor nodig

Resultaten in 2019 van verbeterpunten 2019

Onderwerp
Verbeterpunt
Resultaat
Nieuwe medewerkers Inwerken van nieuwe medewerkers Opzetten van warm welkom
Werkbezoeken Tijd in het rooster inplannen voor werkbezoek bij collega’s Soms lastig uitvoerbaar. Je kunt beginnen met uitwisseling binnen één locatie.

“We kunnen het, nu moeten we het gaan DOEN!”

Bron: kinderdienstencentrum Nifterlake