Ruimte voor eigen regie

Thema’s 2019

Ruimte voor eigen regie

Eigen keuzes maken, regie over je eigen leven hebben.
Het is de basis voor je gevoel van vrijheid, eigenwaarde en veiligheid.
Zelf kiezen kan om grote dingen gaan zoals op jezelf gaan wonen of met geld omgaan.
Zelf kiezen kan ook gaan om dagelijkse dingen zoals wat je eet of hoe laat je naar bed gaat.
We willen oog hebben voor juist de kleine stapjes die cliënten maken.
We ondersteunen de vaardigheden die zorgen voor meer eigen regie.

Fotogalerij

“Ik wil graag echte koffie. We krijgen na drie uur cafeïnevrije koffie zodat iedereen beter slaapt.”

Bron: Ben ik Tevreden

Wat deden we in 2019

Veel mensen zijn bezig met eigen regie en ontwikkeling van cliënten: begeleiders natuurlijk, maar ook ACADEMIE, Samen Fit, ervaringsdeskundigen, Verlengde Leerweg en ABCDate. In januari 2020 hebben zij hun krachten gebundeld in het platform Ontwikkelkracht. De verschillende groepen komen hieronder aan bod.

Zelf kunnen kiezen en regie hebben over je eigen leven is een mooi uitgangspunt. In de praktijk lijkt onvrijwillige zorg soms noodzakelijk. Zorg die jij moet verlenen als de veiligheid van je cliënt in het geding komt. Daar is sinds januari 2020 een nieuwe wet voor, de Wet zorg en dwang. We hebben ons in 2019 voorbereid op de wet. We lichten daarom het onderwerp ‘vrijheidsvergroting’ hieronder uit.

 

ABCDate

ABCDate helpt je om op een leuke en veilige manier nieuwe mensen te ontmoeten. Een vriend of maatje of een relatie. In een Valentijnstour hebben we op locaties verteld over ABCDate. Dat leidde tot nieuwe deelnemers. In 2019 was er bijna elke maand een thema- of ontmoetingsavond. Succesvolle avonden met veel leuke ontmoetingen. Er zijn nu (april 2020) rond de 70 cliënten deelnemers van ABCDate. Het lidmaatschap is en blijft gratis voor de deelnemers. Vier medewerkers zijn nu officieel ABCDate-coach.

Verbeterpunten en acties

 • ABCDate meer bekend maken binnen Ons Tweede Thuis door naar locaties toe te gaan.
 • Samenwerken met stichtingen in de regio zodat deelnemers meer nieuwe gezichten tegenkomen op een ABCDate-avond.

Innovatie

Medewerkers staan open voor nieuwe ideeën en technologie. Er ontstaan werkgroepen ‘vernieuwing’ op locaties en medewerkers gebruiken een tablet en spraakcomputer op maat. Locaties experimenteren met hulpmiddelen zoals het AKKA-plateau. Cliënten kunnen met hun rolstoel op het AKKA-plateau. Zij besturen het plateau met een knop. Al rijdend volgen zij met het plateau een lijn op de vloer. Zo kunnen zij zich zelfstandig  door een gebouw bewegen. Het AKKA-plateau maakt een tour door Ons Tweede Thuis. Zo kunnen locaties vrijblijvend iets uitproberen.

Verbeterpunten en acties

 • Kennis blijven vernieuwen
 • Kennis en goede ontwikkelingen delen.

ACADEMIE

Leren opent nieuwe deuren, zorgt voor meer zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. De ACADEMIE geeft groepstrainingen waar cliënten zich individueel voor kunnen inschrijven. In 2019 zijn er ook trainingen geweest op locaties waar meer cliënten met hetzelfde thema aan de slag wilden. Voorbeelden zijn: omgaan met geld en boodschappen doen, ehbo, Engels. Teams zijn trots op hun cliënten als zij zelf de was doen, meer eigen regie nemen of cursussen doen. En cliënten? Die zijn blij met meer zelfstandigheid!Tijdens een reünie van alle geslaagden bleek dat cliënten het vanzelfsprekend vinden dat zij nu regelmatig voor zichzelf koken, strijken of met gemak een mailtje sturen. Leuk om te zien!

Verbeterpunten en acties

 • Meer uitleg geven over de veilige leeromgeving van de ACADEMIE om twijfels over ‘kan hij dat wel’ weg te nemen.
 • Trainingsaanbod vergroten door samenwerking met andere onderdelen van Ons Tweede Thuis en zo nog meer cliënten bereiken.

Verlengde Leerweg

Doorleren na school? Dat is niet zo vanzelfsprekend als je een beperking hebt. Voor ons wel! Daarom is er verlengde leerweg. Een leertraject van 1,5 jaar voor jongeren van het praktijkonderwijs of het VSO die niet kunnen doorstromen naar het regulier beroepsonderwijs. Jongeren werken met Verlengde Leerweg toe naar een betekenisvolle plek in de samenleving, in een baan waar hun talenten tot recht komen. Hoe? Lees dat hier.De verlengde leerweg helpt ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je daarmee kunt doen. Onderdelen van Verlengde leerweg: – Trainen van praktische vaardigheden op het werk. Via verschillende stages en de training OpStapNaarWerk. – Trainingen Flink! Gelukskoffer, mindfulness en taekwondo (‘empowerment’). Voor meer zelf keuzes maken, eigen regie en zeggenschap. – Training Verwerking en Leefstijl: om geleerde in het dagelijkse leven toe te passen.

In 2019 startte verlengde leerweg in Amstelland en Haarlemmermeer. Leerlingen leerden zelfstandig reizen naar hun stage-adres, ze inspireerden elkaar bij groepsbijeenkomsten, leerden hun grenzen kennen door fysieke opdrachten en maakten een start met het oriënteren op de meest passende werkplek. . 

Verbeterpunten en acties

 • Ouders van thuiswonende leerlingen actief betrekken.
 • Meer individuele begeleiding bieden op de leerdoelen.

Samen Fit

We zijn trots op Samen Fit. Voeding, bewegen en ontspannen zijn de drie onderdelen van Samen Fit, met beweegcoaches en voedingscoaches. Er zijn regelmatig discussies, want wat is een gezonde leefstijl, wanneer is een maaltijd gezond? Teams durven met Samen Fit patronen door te breken. Zij integreren beweging meer in het dagelijks leven. De beweegcoaches geven op veel locaties beweeglessen. Zo stimuleren we steeds meer cliënten om te bewegen en gezond te eten. We kijken daarbij wat past bij een cliënt.

Verbeterpunten en acties

 • Samenwerken met sportverenigingen om te kijken hoe mensen met een beperking kunnen meesporten.
 • Zichtbaar zijn op sociale media en de website van Samen Fit. Bewegen en voeding vragen om een structurele verandering die je constant bewust moet prikkelen.

Seksualiteit

Ervaringsdeskundigen denken mee in het platform seksualiteit en vanuit verschillende doelgroepen doen medewerkers mee. De betrokkenheid vanuit locaties groeit. In de maand van de leuke seks waren er drukbezochte kenniscafés. Dit draagt bij aan een meer positieve manier van praten over seksualiteit. We vragen meer aandacht voor LHBTI binnen Ons Tweede Thuis: de regenboogvlag wapperde tijdens de internationale Coming-out-dag en er stond een mooi artikel in het Magazine JIJ & IK. Begeleiders en ervaringsdeskundigen doen mee aan de training tot ambassadeur LHBTI van Zonder Stempel van het COC. Drie locaties doen mee met een pilot trainingVan Dilana Schaafsma. De training is onderdeel van een onderzoek naar lvb en seksualiteit. De training geeft begeleiders handvatten voor de ondersteuning van mensen met lvb op gebied van seksualiteit. over mensen met een lichte verstandelijke beperking en seksualiteit.

Verbeterpunten en acties

 • Meer aandacht aan positieve ondersteuning van seksualiteit van cliënten.
 • Scholingsbeleid aanpassen: meer aandacht voor seksualiteit van cliënten en voor seksuele diversiteit.

Vaktherapie

De week van de vaktherapie in 2019 was voor veel medewerkers binnen Ons Tweede Thuis een leuke nadere kennismaking met verschillende therapieën. Een goede samenwerking tussen therapeut en begeleider heeft veel meerwaarde, zeker voor de overdracht van therapie naar dagelijkse praktijk. Samen Stevig Staan had in 2019 onder andere een leuke groep jongens en vaders. Zij hebben hard gewerkt met mooie resultaten, in samenwerking met de systeemtherapeute. We merken: door op scholen te werken, krijg je meer contact met leerkrachten waardoor zij je eerder weten te vinden. Kortom: we leren veel van krachten bundelen en samenwerken.

Verbeterpunten en acties

Samenwerking uitbreiden onderling als vaktherapeuten en met anderen.

Uitgelicht: vrijheidsvergroting

Meer zelf kunnen kiezen is je vrijheid vergroten. Al een paar jaar zijn we bezig met vrijheidsvergroting. Sommige teams schrappen de regels die voor een hele groep gelden en geven meer ruimte aan keuzes van cliënten zelf. Daarbij kijken zij wel steeds naar wat iemand aankan. De gesprekken aan de hand van de methode Ben ik Tevreden helpen daarbij. Meer zelf kunnen kiezen is belangrijk als je kijkt naar mensenrechten. Meer zelf kunnen kiezen geeft cliënten ook meer gevoel van eigenwaarde. Locaties kunnen in een zelfscan invullen welke vrijheidsbeperkingen of onvrijwillige zorg bij hen voorkomt. Dat leidt tot meer bewustzijn op dit thema.

In 2019 hebben we ons voorbereid op de Wet zorg en dwang die per 1 januari 2020 geldt. Aandachtsfunctionarissen op locaties helpen om bewust te worden hoe we omgaan met onvrijwillige zorg.

Verbeterpunten en acties

 • Keuzevrijheid vast onderdeel maken in de cliëntplan-cyclus.
 • Gesprek aangaan met cliënt én familie omdat familie soms anders denkt over meer keuzevrijheid.
 • Voldoende tijd en kennis om de wet goed uit te te leggen en uit te voeren.
 • Locaties kunnen de registratie van onvrijwillige zorg in het ECD verbeteren.
 • Het begrip wilsbekwaamheid bespreken. In sommige situaties is een cliënt wel wilsbekwaam, in andere niet. Dat past bij maatwerk en eigen regie van een cliënt.

Lees hier meer over eigen regie en het spanningsveld met veiligheid.

“Onze zoon kan lastig keuzes maken, begeleiding stimuleert hem hierin”.

Bron: Ben ik Tevreden

Zelfstandig op de fiets naar je werk

Zou het niet heerlijk zijn als je zelfstandig naar je werk kunt op de fiets? Ja… maar gaat dat wel lukken? Miriam bespreekt het met haar ouders en oefent met haar begeleider. De eerste keer op de driewieler was best eng. Miriam: “Ja! Ik dacht dat ik ging vallen.” De tweede keer ging al wat beter. De derde keer moest begeleider Jacinta al flink doorstappen om Miriam bij te houden. Jacinta: “De vierde keer was een ware hardlooptraining voor mij.”

Eerst flink oefenen op de driewieler, daarna de route van huis naar werk leren kennen. En nu… zelfstandig op de fiets naar het werk!

“Ik wil leren zelf te betalen in de winkel, zodat ik niet op de anderen hoef te wachten en zelfstandig naar huis kan.”

Bron: Ben ik Tevreden

Verbeterpunten en acties 2020-2021

Onderwerp Verbeterpunten en acties
Platform ontwikkelkracht
 • Meer inspelen op individuele behoeften van cliënten.
 • Nog meer oog hebben voor de kleine stapjes die cliënten maken
ABCDate
 • ABCDate meer bekend maken binnen Ons Tweede Thuis door naar locaties toe te gaan.
 • Samenwerken met stichtingen in de regio zodat deelnemers meer nieuwe gezichten tegenkomen op een ABCDate-avond.
Innovatie
 • Kennis blijven vernieuwen
 • én die kennis en goede ontwikkelingen delen.
ACADEMIE
 • Meer uitleg geven over de veilige leeromgeving van de ACADEMIE om twijfels over ‘kan hij dat wel’ weg te nemen.
 • Trainingsaanbod vergroten door samenwerking met andere onderdelen van Ons Tweede Thuis en zo nog meer cliënten bereiken.
Verlengde Leerweg
 • Ouders van thuiswonende leerlingen actief betrekken.
 • Meer individuele begeleiding bieden op de leerdoelen.
Samen Fit
 • Samenwerken met sportverenigingen om te kijken hoe mensen met een beperking kunnen meesporten.
 • Zichtbaar zijn op sociale media en de website van Samen Fit. Bewegen en voeding vragen om een structurele verandering die je constant bewust moet prikkelen.
Seksualiteit
 • Meer aandacht aan positieve ondersteuning van seksualiteit van cliënten.
 • Scholingsbeleid aanpassen: meer aandacht voor seksualiteit van cliënten en voor seksuele diversiteit.
Vaktherapie Samenwerking uitbreiden onderling als vaktherapeuten en met anderen.
Vrijheidsvergroting
 • Keuzevrijheid vast onderdeel maken in de cliëntplan-cyclus.
 • Gesprek aangaan met cliënt én familie omdat familie soms anders denkt over meer keuzevrijheid.
 • Voldoende tijd en kennis om de wet goed uit te te leggen en uit te voeren.
 • Locaties kunnen de registratie van onvrijwillige zorg in het ECD verbeteren.
 • Het begrip wilsbekwaamheid bespreken. In sommige situaties is een cliënt wel wilsbekwaam, in andere niet. Dat past bij maatwerk en eigen regie van een cliënt.
 • Gedragsdeskundigen, artsen en locatiemanagers beter meenemen in ontwikkelingen rond Wet zorg en dwang.

 

“Er wordt nu meer een beroep gedaan op zelf doen.”

Bron: auditrapport activiteitencentrum Zeilbrug

Resultaten 2019 van verbeterpunten 2018

Onderwerp Verbeterpunt voor 2019 Resultaat in 2019
Vrijheidsvergroting Vrijheidsvergroting bewust en verantwoord toepassen en onderdeel maken van cliëntplancyclus. De vraag blijven stellen: doen we dit omdat het hoort of omdat het helpt? De BIT is een belangrijk middel om vrijheidsvergroting te koppelen aan de cliëntplancyclus. Locaties zijn daar wel mee bezig maar het is nog niet overal gerealiseerd.
Vrijheidsvergroting Workshops en trainingen dragen bij aan de bewustwording van medewerkers, daar worden positieve stappen gezet in vrijheidsvergroting van de cliënt. Teams zijn er trots op dat het gevoel van eigenwaarde van de cliënten is vergroot door meer keuzevrijheid voor de cliënten. Er wordt meer ruimte gegeven door bijv. regels voor de hele groep te schrappen.
Wet zorg en dwang Medewerkers bijscholen op Wet zorg en dwang Projecten vrijheidsvergroting op acht locaties (op vrijwillige basis).
Zelfscan gemaakt: welke vrijheidsbeperkende of onvrijwillige zorg is er op je locatie.
Presentatie in Centrale Cliëntenraad en Centrale Familieraad.
Vitaliteit Meer bewegingsactiviteiten en meer verschillende bewegingsactiviteiten Teams maken beweging meer onderdeel van het dagelijks leven en stimuleren beweging op een leuke manier.
Vitaliteit Medewerkers en cliënten gaan vaker in gesprek over vitaliteit: waarom ga je bijv. sporten? Wat is je doel? Medewerkers praten met cliënten over hun wensen op gebied van vitaliteit. Er zijn veel concrete voorbeelden van activiteiten (sport en spel), wandelgroepen, enz.

“Ik miste vooral het bezoek van mijn vader en mijn moeder en de collega’s op mijn werk. Maar we moeten doorzetten. Het is een rare tijd nu met corona.”

Bron: Linda, woonvoorziening Nieuweweg