Samenspel in ondersteuning

Thema’s 2019

Samenspel in ondersteuning

De mensen die belangrijk zijn voor de cliënt, zijn belangrijk voor ons. Samen vormen we een driehoek: cliënt-begeleider-familie of andere mensen die belangrijk zijn, zoals een vrijwilliger of iemand op het werk. We werken nauw samen. We gaan met elkaar in gesprek en luisteren echt naar elkaar. Zonder te oordelen en met respect voor normen en waarden van de ander. Met een open houding en belangstelling voor elkaar. Goed luisteren is niet alles bepalen voor de ander, maar mensen helpen zelf keuzes te maken. In een goed gesprek voelt iemand zich gezien en gehoord. Echt luisteren en samenwerken gaat niet altijd vanzelf, daarom volgen medewerkers de training de driehoek.

Fotogalerij

“Flyeren in de buurt voor het uitlaten van een hondje door kinderen en begeleiding.”

Bron: kinderdienstencentrum De Wollewei

Wat deden we in 2019

De trainingen voor de driehoek zijn aangepast aan wensen en behoeftes, meer maatwerk dus. En begin 2020 was de nieuwe film af die we hebben gemaakt voor de training. Er was veel aandacht voor de samenwerking tussen wonen en dagbesteding. Dat leidde tot meer onderlinge afstemming. Lees hieronder per thema verder.

Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen eenvoudig. We ondersteunen cliënten om op hun eigen wijze hun plek in de samenleving in te nemen. Dat doen we vanuit wonen en vanuit dagbesteding. Cliënten van een dagcentrum halen bijvoorbeeld glas en papier op in de wijk. Producten van ateliers en dagcentra vinden hun weg naar winkels. Cliënten doen boodschappen of lopen folders in de buurt. De Loopgroep doet mee met verschillende hardloopevenementen in de regio. Vrijwilligers komen naar de locaties en zijn zo ook een verbinding met de samenleving.

Samenwerken wonen en dagbesteding

Medewerkers van wonen en dagbesteding schrijven steeds vaker samen het cliëntplan. De onderlinge afstemming gaat ook beter. Als medewerkers over en weer een keer met elkaar mee lopen, leidt dat vaak tot meer begrip voor elkaars werk.

Verbeterpunten en acties

 • Meer dialoog en een kijkje nemen in elkaars keuken.
 • Vanuit wonen en dagbesteding over en weer goed je verwachtingen uitspreken.
 • Duidelijke overdracht over medicatie voor cliënten van wonen naar dagbesteding.

Uitgelicht: de driehoek cliënt-familie-begeleider

Teams merken dat er meer contact is binnen de driehoek cliënt-familie-begeleider. Dat er meer vertrouwen is in de zorg. Over het algemeen is ‘de driehoek’ tevreden. Dat is een goed uitgangspunt voor een gesprek over bijvoorbeeld vrijheidsvergroting.
We werkten mee aan twee trainingsdagen van Nova-college. Een mooie samenwerking tussen praktijk en onderwijs. We blijven de trainingen over de driehoek verder ontwikkelen en begin 2020 hebben we een nieuwe film over de driehoek gemaakt voor de training.

Verbeterpunten en acties

 • Meer gezamenlijke activiteiten met het netwerk van cliënten.
 • En: contacten moet je blijven onderhouden! We willen naast ouders ook andere mensen uit het netwerk van cliënten betrekken, als cliënten dit willen.
 • Aandacht voor overbruggen van culturele verschillen en verschillen in normen en waarden.
 • Kennis en ervaring ook na een training vasthouden.
 • Blijvende aandacht voor driehoek.

“Ik zou graag willen dat mijn familie minder beslist, bijvoorbeeld over relaties.”
Bron: Ben ik Tevreden

We zijn één team

Cathy is moeder van Jeffrey en zij vertelt: “Jeffrey heeft heel veel zorg en ondersteuning nodig. Dat doen we samen, de begeleiders en wij als ouders. Dat samen doen, is heel belangrijk. Na een lange zoektocht is Jeffrey bij Kaj Munkweg gekomen en hier past hij heel goed. De overgang was voor Jeffrey wel erg moeilijk. Ik heb daarom zorgverlof opgenomen om de overgang naar de nieuwe woning te begeleiden. De woning voelde als een warm bad. Alles stond in het teken van Jeffrey. Ik kon steeds overleggen over de manier waarop hij zich het meeste thuis zou voelen. Ik was welkom op elk uur van de dag. We deden het echt samen. Wat een ongelofelijke opluchting toen ik merkte dat het lukte!

Verbeterpunten en acties 2020-2021

Onderwerp Verbeterpunten en acties
Samenwerking wonen en dagbesteding
 • Meer dialoog en een kijkje nemen in elkaars keuken.
 • Vanuit wonen en dagbesteding over en weer goed je verwachtingen uitspreken.
 • Duidelijke overdracht over medicatie voor cliënten van wonen naar dagbesteding.
Driehoek

cliënt-familie-begeleider

 • Meer gezamenlijke activiteiten met het netwerk van cliënten.
 • En: contacten moet je blijven onderhouden! We willen naast ouders ook andere mensen uit het netwerk van cliënten betrekken, als cliënten dit willen.
 • Aandacht voor overbruggen van culturele verschillen en verschillen in normen en waarden.
 • Kennis en ervaring ook na een training vasthouden.
 • Blijvende aandacht voor werken in de driehoek cliënt-familie-begeleider.

De begeleiding vertelt mij welke activiteiten er zijn. Ik kies zelf of ik er aan meedoe. Het gaat in overleg.

Bron: Ben ik Tevreden

Resultaten 2019 van verbeterpunten 2018

Onderwerp Verbeterpunt Resultaat
Driehoek cliënt-familie-begeleider Begrip ‘wilsonbekwaamheid’ verduidelijken We zijn meer onderscheid gaan maken: in bepaalde situaties is een cliënt wel wilsbekwaam en op andere gebieden niet. Dit past bij het leveren van maatwerk en bij zelfbepaling.

In coronatijd: “Ik mocht weer bij mijn kind eten en moest mijn eigen bord, bestek en beker meenemen. Ik deed het keurig want ik wilde bij mijn kind zijn. Maar ik snap nog steeds niet waarom dit nodig was.”

Bron: cefara bijeenkomt evaluatie corona