Goed leven

Thema’s 2020

Goed leven

Goed leven is zo veel omvattend en zo verschillend per mens. Onze medewerkers zetten zich iedere dag met hart en ziel in om onze cliënten te ondersteunen bij een zo goed mogelijk leven. Dat doen wij op het gebied van wonen, werk of dagbesteding, relaties en van betekenis zijn.

Fotogalerij

Wat deden we in 2020

Zorg is ons vak. Het is goed om eens stil te staan bij wat we belangrijk vinden in de zorg die we geven. Dat hebben we gedaan en opgeschreven in onze zorgvisie. De nieuwe Wet zorg en dwang vroeg veel aandacht, net als een nieuw strategisch beleid. Technologie helpt ons in onze zorg en ondersteuning. Ook daar schrijven we hieronder graag over.

Dialoog in de driehoek

We zeggen steeds ‘samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking’. Samen, dan is het heel belangrijk dat je in gesprek bent en blijft. Dat gesprek, die dialoog, zien we op allerlei manieren terug binnen Ons Tweede Thuis. Natuurlijk ook in de driehoek cliënt-familie-begeleider. Die driehoek is vooral verbinding maken. Alleen dan maak je contact met de ander. Belangstelling hebben, open staan voor de mening van de ander. In de schoenen van de cliënt en zijn naasten proberen te gaan staan. Je hebt elkaar echt nodig. We proberen aan te sluiten bij wat een cliënt kan en aankan én bij de behoeften van zijn naasten.

2020 was natuurlijk een bijzonder jaar. Corona vergde heel hard werken in de driehoek: bezoek beperkingen, enz. Maar ook de verschillende meningen van ouders over de maatregelen gaven soms stof tot gesprek.

Werken in de driehoek is dus goed luisteren en zoeken naar de behoeften van de ander. Kijken wat er achter emoties zit en wat de ander echt bedoelt. Heel belangrijk is ook dat je jezelf goed kent. Daarom is ook dat onderdeel van de driehoeks-trainingen voor medewerkers: wie ben jij, hoe ben je opgevoed. Dat zegt iets over hoe je reageert op anderen en dus ook op cliënten en familie.

We hebben inmiddels verschillende trainingen over de driehoek:

 • Opstart, voor alle nieuwe medewerkers
 • Basistraining, voor adl’ers en (assistent-)begeleiders
 • Training voor locatiemanagers, behandelstaf en ondersteunende functies
 • Spanning op de lijn, een verdiepingsmodule
 • De driehoek en MijnECD, een verdiepingsmodule

Door corona zijn er geen trainingen geweest. Online trainingen werken bij dit thema minder goed. De opstart-training is uitgebreid en kon wel digitaal doorgegaan. De basistraining is herzien. Alle driehoeks-trainingen geven we zelf.

Verbeterpunt en acties

 • Iedere nieuwe medewerker volgt binnen een half jaar de opstart-training en een half jaar later de vernieuwde basistraining.

Wet zorg en dwang

Zelf keuzes kunnen maken, zelf de regie hebben over je eigen leven. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet voor mensen met een beperking. Hoe vaak besluiten anderen wel niet voor hen? De Wet zorg en dwang ging op 1 januari 2020 in. Dat leverde veel gespreksstof op, want: wat is ernstig nadeel, wat is het risico, is iemand wilsbekwaam ter zake en wanneer toont iemand verzet? Er kwamen vragenuurtjes, veel informatie op intranet en een ganzenbord om met cliënten in gesprek te gaan over onvrijwillige zorg. Om ons steeds meer bewust te worden van wat is onvrijwillige zorg en hoe kunnen we die voorkomen. Geen onvrijwillige zorg, tenzij… is het uitgangspunt. De Wzd helpt ons om daarbij stil te staan. De behoeften van de cliënt zijn altijd leidend.

Quizvraag in nieuwsbrief

Client wil graag activiteiten ondernemen in het weekend. Als begeleider vind je dit te veel activiteiten. Je bepaalt dat je cliënt elke dag 1 activiteit mag kiezen. De cliënt reageert hierop boos. Is dit onvrijwillige zorg?

Voor de Wet zorg en dwang hebben we veel filmpjes gemaakt om medewerkers te ondersteunen bij de voorlichting en uitvoering van de wet. Onder andere dit filmpje: “Hallo, ik ga jou wat vertellen over de nieuwe Wet zorg en dwang‘.

Verbeterpunten en acties 2021/2022

 • Gesprek aangaan met cliënt en familie over de onvrijwillige zorg.
 • Begeleiders creëren meer probeerruimte voor cliënten omdat er niet direct ernstig nadeel is.
 • De focus bij de teams ligt op bewustwording van de Wet Zorg en Dwang, en vrijheidsvergroting.
 • Scholingsaanbod voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die hun kennis willen opfrissen.
 • Externe ontwikkelingen rond dit onderwerp volgen en contact met andere zorgaanbieders over hun werkwijze.
 • De projectgroep stopt per 1 juli en gaat over in de vakcirkel Wet zorg en dwang.

Technologie – innovatieplatform

Medewerkers en cliënten komen steeds meer in aanraking met zorgtechnologie en innovaties binnen Ons Tweede Thuis. Dan gaat het bijvoorbeeld om vergroten van eigen regie en digivaardigheden of zelfredzaamheid. Het Innovatieplatform stimuleert en begeleidt deze processen. Het Innovatieplatform deelt kennis en ervaringen op Facebook en intranet. Bijvoorbeeld de implementatie van Robot maatje of een filmpje over Hanna die met hulp van het Akka Plateau nu zelfstandig op bezoek kan bij een andere groep in het dagcentrum. De rolstoel gaat op het plateau. Zij drukt op een knop en het plateau volgt de lijnen op de vloer. Zo kan Hanna zonder hulp door het dagcentrum rijden met haar rolstoel. Daarnaast kunnen locaties van alles lenen om uit te proberen zoals het Akka-plateau, robot Tessa, Day-klok, interactieve hond of kat.

Verbeterpunten en acties 2021-2022

 • Een beweging van ‘zorgtechnologie is leuk’ naar ‘dit levert het ons op in de praktijk’.
 • Meer samenwerken met wetenschappelijk onderzoek.
 • Nog meer werken vanuit vragen van client en medewerkers.

Vitaliteit, Samen Fit

Samen Fit ondersteunt bij een gezonde leefstijl: voeding, beweging en ontspanning. De beweegcoaches komen al een aantal jaren op locatie met activiteiten maar dat stopte met de lockdown. Zij gingen online en met succes. Zij plaatsen filmpjes op Youtube en doen iedere maandag om 14.00 uur live work-outs die je op Facebook kunt volgen. De humor en interactie van beide beweegcoaches in de filmpjes maken het aantrekkelijk om mee te doen. Een prima manier om samen bewegen te stimuleren en om gewoon plezier te hebben. Dat plezier hebben cliënten ook op de momenten dat zij van meerdere locaties samen komen om te sporten met de beweegcoaches. Lekker bewegen, gezelligheid én sociale contacten. Ook dit stond een tijd stil maar is intussen weer gestart, net als de beweegactiviteiten op woon- en dagcentra. De nieuwe website van Samen Fit met voor het hele jaar recepten en veel tips om te bewegen is al in de lucht maar krijgt nog meer inhoud met trainingschema’s en beweegkaarten en natuurlijk alle filmpjes.

Website: Samenfit.onstweedethuis.nl | Facebook: SamenFit | Instagram: beweegcoaches_samenfit | Youtube: Beweegchoaches SamenFit

Verbeterpunt en actie 2021 

 • Een middag op Poldersport opzetten voor activiteiten voor cliënten

Strategisch beleid 2021-2023

visie op de toekomst: meedoen in de samenleving

Eens in de vier jaar staan we als organisatie even stil en kijken we: hoe gaat het, waar willen we heen en hoe gaan we dat doen? Allereerst zorgen dat Ons Tweede Thuis coronavrij is. Daarnaast kijken we naar de toekomst. Wat is belangrijk voor een goed leven voor mensen met een beperking? Dat is onder andere van betekenis zijn voor anderen en meedoen in de samenleving. JIJ & IK zijn cliënten, hun naasten, medewerkers, vrijwilligers. JIJ & IK zijn ook de mensen om ons heen, de samenleving. Wij willen al onze ervaring en deskundigheid inzetten om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. De grote opdracht voor de komende jaren voor mensen binnen én buiten Ons Tweede Thuis is: geef mensen met een beperking echt hun plek in de samenleving. Natuurlijk is ook dit maatwerk: we kijken altijd naar de behoeften van cliënten en naar wat zij kunnen en aankunnen. De komende twee jaar gaan we met elkaar in gesprek over hoe wij kunnen bijdragen aan een samenleving waar plek is voor iedereen, met of zonder gediagnosticeerde beperking.

Lees hier het strategisch beleid: pdf of eenvoudig door te bladeren.

Uitgelicht: Zorgvisie

Hoe ondersteunen we zo dat het echt helpt bij een goed leven? Wat is onze visie op zorg? Het beeld van een boom helpt ons om onze zorgvisie te verwoorden. Een boom met grond waarin hij staat, met wortels, een stam, takken en bladeren.

De grond waarin we staan zijn onze rechten, plichten, wortels, beperkingen, mogelijkheden en behoeften. Daarin zijn we allemaal gelijk, ongeacht huidskleur, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid.

Wortels: een stevige basis door een veilige en voorspelbare omgeving. Die bieden wij. We zijn er onvoorwaardelijk voor een cliënt. Met een open en accepterende houding. Met respect voor de normen en waarden van de ander. We verplaatsen ons in de ander en begrijpen zo beter wat zijn situatie is.

Stam: JIJ & IK, we gaan een relatie aan met de cliënt en zijn naasten. We vragen: wie ben je, wat maakt je blij, wat kun je en wat kun je aan, wat heb je nodig? We stemmen onze ondersteuning af met de cliënt en sluiten aan bij wie hij is.

Takken: vanuit de stam groeien de takken. Zo gaan wij verder vanuit onze basishouding van JIJ & IK. We gebruiken methodieken die ons handvatten en extra verdieping geven.

Bladeren: heeft iemand nog meer of specifieke ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld bij complexe vragen? Dan kijken we wat het beste bij iemand past aan onderzoek, behandeling of training. En dan kijken we welke kennis of kunde de omgeving helpt om goede ondersteuning te bieden.

Klik hier voor de zorgvisie als pdf  of online.

Wil je echt in de zorgvisie duiken? Klik dan hier voor de verdieping en onderbouwing van de zorgvisie als pdf of online.

“Eigen regie, daar gaat het om. Je kunt voor iemand een kop koffie halen als het koffie-apparaat vijf meter verderop staat. Je kunt iemand ook stimuleren om zelf die kop koffie te halen. Dat kost veel moeite, maar als het lukt, heb je vijf meter eigen regie!”
Mieke, oud-locatiemanager Mendel

Met ganzenbord praten over vrijheidsvergroting

Vrijheidsvergroting, hoe bespreek je zo’n belangrijk thema met mensen met een verstandelijke beperking? We merkten dat cliënten zich eigenlijk nauwelijks bewust zijn dat wij als begeleiders veel voor hen bepalen. Hoe helpen we hen om zich bewust te worden dat zij zelf keuzes kunnen maken? Dat doen we nu met het Wet zorg en dwang-ganzenbord.
De cliënten van Middelpolder maakten zelf het spelbord. Elke kleur op het bord is gekoppeld aan een onderwerp: verkeer, eten/drinken/gezondheid, relaties/seksualiteit. Het leuke is: iedereen komt aan het woord. Ook de mensen die minder makkelijk praten. Het spel stimuleert iedereen om te vertellen wat hij vindt. Al spelende merken we dat het gesprek vlotter loopt en gezelliger wordt. Als het gesprek even moeilijk wordt, helpt het ganzenbord om er weer wat luchtigheid in te brengen. Later kun je eventueel iemand nog apart spreken als het in de groep te lastig was.
Meer weten over het Wet zorg en dwang-ganzenbord of bestellen?
Neem dan contact op via wetzorgendwang@onstweedethuis.nl

“Ik vond het erg leuk om het ganzenbord te spelen. Grappige vragen en leuke onderwerpen. In het begin vond ik het wel een beetje spannend om eerlijk antwoord te geven. Gelukkig stelde de begeleiding mij gerust. Er zijn geen foute antwoorden en iedereen kan zeggen wat hij vindt.”
Een van de deelnemers aan het Wet zorg en dwang-ganzenbord

Verbeterpunten en acties voor 2021-2022

Onderwerp Verbeterpunten en acties 2021-2022
Wet zorg en dwang
 • Gesprek aangaan met cliënt en familie over de onvrijwillige zorg.
 • Begeleiders creëren meer probeerruimte voor cliënten omdat er niet direct ernstig nadeel is.
 • De focus bij de teams ligt op bewustwording van de Wet Zorg en Dwang, en vrijheidsvergroting.
 • De projectgroep is bezig met een scholingsaanbod voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die hun kennis willen opfrissen.
 • De projectgroep stopt per 1 juli en gaat over in een vakcirkel Wet Zorg en Dwang.
Technologie en innovatie
 • Een beweging van ‘zorgtechnologie is leuk’ naar ‘dit levert het ons op’.
 • Meer samenwerken met wetenschappelijk onderzoek.
 • Nog meer werken vanuit vragen van cliënt en medewerkers.

Resultaten 2020 van verbeterpunten 2019

Onderwerp Verbeterpunten en acties 2020 Resultaten
Wet zorg en dwang
 • Keuzevrijheid vast onderdeel maken in de cliëntplan-cyclus.
 • Gesprek aangaan met cliënt én familie omdat familie soms anders denkt over meer keuzevrijheid.
 • Voldoende tijd en kennis om de wet goed uit te leggen en uit te voeren.
 • Locaties kunnen de registratie van onvrijwillige zorg in het ecd verbeteren.
 • Het begrip wilsbekwaamheid bespreken. In sommige situaties is een cliënt wel wilsbekwaam, in andere niet. Dat past bij maatwerk en eigen regie van een cliënt.
 • Tijdens clientplan-besprekingen kijken we of er onvrijwillige zorg is en of dit nodig is of dat een client daar zelf een keuze over kan maken.
 • Er zijn al veel gesprekken gevoerd met cliënten en familie over keuzes en vrijheidsvergroting. In het gesprek gaat het over wat de risico’s zijn en wat het ernstig nadeel is en wat zijn de kaders waarin een client keuzes mag en kan maken.
 • Op elke locatie is er een WZD aandachtsfunctionaris die verschillende bijeenkomsten gehad heeft om de kennis over te brengen naar het team. Ook zijn er verschillende vragenuurtjes geweest waar behandelaren en AVG hun vragen konden stellen.
 • Er is een Wzd-tegel ontwikkeld in het ecd waar je alle onvrijwillige zorg kunt noteren met evaluaties.
 • Bij elke onvrijwillige zorg kijken we naar de wilsbekwaamheid van een client. Dit wordt door de gedragsdeskundige beoordeeld samen met de persoonlijke begeleider.
Technologie en innovatie
 • Kennis blijven vernieuwen
 • Die kennis en goede ontwikkelingen delen
 • Deelname aan diverse platforms, waaronder VG innovators, en webinars. Contacten met leveranciers en subsidieverstrekkers.`
 • Berichten op Facebook en intranet, (online) bijeenkomsten, verbinding gevonden met andere projectgroepen binnen Ons Tweede Thuis.
Vitaliteit, Samen Fit
 • Samenwerken met sportverenigingen om te kijken hoe mensen met een beperking kunnen meesporten.Zichtbaar zijn op sociale media en de website van Samen Fit. Bewegen en voeding vragen om een structurele verandering die je constant bewust moet prikkelen.
 • Er zijn contacten met Sportservice Haarlemmermeer en met verenigingen die ook mogelijkheden hebben voor mensen met een beperking. Nieuw is contact met Poldersport in De Kwakel. De nieuwe website is al online maar wordt nog verder ontwikkeld. Samen Fit is actief op Facebook met vaak meerdere berichten per week.

 

terug naar overzichtspagina 2020