Goed werk

Thema’s 2020

Goed werk

De kern van Ons Tweede Thuis is bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking. Dat doen we met ongeveer 2500 medewerkers. Blijven leren en ontwikkelen met elkaar is daarbij belangrijk. We leren als organisatie, team en als individu. We leren vooral van elkaar. In de driehoek cliënt-familie-begeleiding. Oprecht luisteren en begrip hebben voor elkaar zijn de basis.

Fotogalerij

Wat deden we in 2020?

We zijn blij dat we naast alle inspanningen rond corona toch nog toegekomen zijn aan andere zaken. Zoals nieuwe stappen in het programma goed werk, een toolkit ontwikkelgesprekken en een overzicht van allerlei mogelijkheden voor meer werkplezier en vitaliteit. En we schreven een strategisch beleid. Lees er op deze pagina meer over.

Toolkit ontwikkelgesprekken

Ons Tweede Thuis is niets zonder alle medewerkers. Vakbekwame en betrokken medewerkers. Werkplezier is dan belangrijk, net als mogelijkheden om je te ontwikkelen. In 2020 hebben we een toolkit ontwikkelgesprekken ontwikkeld op basis van de behoeften van teams en van individuele medewerkers. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan en verschillende methodes om stil te staan bij je eigen ontwikkeling of die van het team. Met de toolkit kunnen medewerkers makkelijker zelf regie nemen bij hun eigen ontwikkeling.

Verbeterpunten en acties

 • Breed uitrollen in de organisatie
 • Met de ondernemingsraad is afgesproken dat we regelmatig evalueren en de kwaliteit rond de gesprekscyclus in de gaten houden.

Uit de toolkit: het POPpingspel

Bij het POPpingspel zoek je zelf kaarten met competenties uit: waar ben je goed in, wat wil je verbeteren en ontwikkelen en wat wil je vasthouden? Daarna leggen je medespelers jouw kaarten neer, ook weer waar je goed in bent volgens hen, enz. Dan kijk je samen naar de verschillen en overeenkomsten. Best spannend om dat met collega’s te doen, maar eigenlijk is iedereen enthousiast over deze methode. Je krijgt een completer beeld van jezelf. Heel waardevol.

Werkplezier en vitaliteit

Met alleen kennis red je het niet als medewerker. Het maakt veel uit hoe je je voelt en of je plezier hebt in je werk. Daar willen we net zo goed aandacht voor hebben. We hebben een overzicht op intranet gemaakt met allerlei tips en mogelijkheden tot ondersteuning bij het werk. Want als een medewerker lekker in zijn vel zit, merken cliënten dat ook. Dat komt iedereen ten goede.

Een greep uit het overzicht: (loopbaan)coaching, mental support, schuldhulpverlening, ondersteuning bij combinatie werk en gezin, verschillende soorten trainingen zoals over vitaliteit of het aanpakken van angsten of een training voor mantelzorgers.

Medewerkers reageren verrast als zij zien wat er allemaal mogelijk is aan ondersteuning binnen Ons Tweede Thuis. Zij gebruiken vooral de ondersteuning bij psychische klachten.

Beter worden in je vak en meer kunnen betekenen voor cliënten

Ons Tweede Thuis heeft een grote diversiteit aan trainingen, van basistrainingen tot verdiepingstrainingen. Vanaf eind 2020 zijn deze in één oogopslag zichtbaar in ons nieuwe ICT-systeem! Medewerkers kunnen zich daar inschrijven voor trainingen en zien wat zij allemaal al gevolgd hebben. In 2021 start het project Warm Welkom om nieuwe medewerkers een start vol werkplezier te bieden.

Ruimte voor medewerkers om te leren wat zij interessant vinden

Als je basistrainingen hebt gedaan, kun je verder met verdiepingstrainingen. Die helpen medewerkers om een bepaald thema uit te diepen of een talent te ontwikkelen. Persoonlijke groei is heel belangrijk voor werkplezier. De verdiepingstrainingen geven je de ruimte om kennis op te doen over onderwerpen die jij interessant vindt en waar je meer over wilt weten. Nieuwe dingen leren en proberen, houdt ons scherp en het werk leuk!

Samenwerken, binnen én buiten Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is niet alleen actief met leren en ontwikkelen voor de huidige medewerkers maar ook voor toekomstige medewerkers. We werken samen met het onderwijs zodat theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten. We hebben met het ROC van Amsterdam eigen opleidingen, namelijk verkorte opleidingen Maatschappelijke Zorg op niveau 3 en 4. Als we plekken open hebben, mogen ook andere organisaties leerlingen aandragen. Zo zorgen we voor nog meer diversiteit in onze klassen en dat versterkt weer het gesprek en onze ontwikkeling.

Mijn digitale werkplek…de 2e stap: snel en eenvoudig: online!

In de eerste helft van 2019 zijn we overgestapt op een vernieuwde digitale werkplek, waarbij het online werken geïntroduceerd is. Tijdens de coronaperiode hebben we flink kunnen profiteren van deze overstap. We werkten meer op afstand met elkaar samen en dit kon snel geregeld worden. Toch zijn er ook nog veel verbeterpunten in het dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld, de snelheid en de eenvoud van werken. Dat hebben we dan ook in zomer van 2020 aan de collega’s zelf gevraagd. Op basis hiervan is het project “Mijn Digitale Werkplek…..de 2e stap” gestart. Het belangrijkste doel is stappen zetten in het gebruiksgemak. Snel en eenvoudig zijn de sleutelwoorden. In het najaar van 2020 hebben we deze nieuwe werkplek getoetst met een groep van circa 50 medewerkers, verspreid over locaties en functies. De resultaten hiervan zijn heel positief. En concreet zijn we met de uitrol van de tweede stap gestart in het tweede kwartaal van 2021.

Verbeterpunten en acties 2021-2022

 • Extra aandacht voor de digitale werkplek en de digitale vaardigheden door ondersteuning van afdeling ICT en het Digiteam. We maken in 2021 gebruik van een voucher van Zonmw om 3 digicoaches op te leiden.

Strategisch beleid 2021-2023: aandacht voor goed werk

Hoe gaat het nu en wat komt er de komende jaren op ons af? Eens in de vier jaar staan we als organisatie stil bij deze vragen en schrijven we een strategisch beleidsplan. We zien nu bijvoorbeeld een enorme vraag naar personeel. Een stijgend verloop van medewerkers, oplopende loonkosten door cao-stijgingen en meer wensen van medewerkers.

Wat zijn onze plannen op dit gebied? We gaan alle creativiteit benutten om te laten zien dat wij een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat je je bij ons kunt ontwikkelen en fijn kunt samenwerken met je collega’s. Dit helpt ons om nieuwe medewerkers te vinden en huidige medewerkers te behouden. Belangrijk is naar medewerkers te luisteren en hen te ondersteunen, zodat zij zich gehoord voelen en zich verbonden voelen met de organisatie. We maken al stappen door ons programma Goed werk met veel aandacht voor leren en ontwikkelen en door de vergevorderde plannen rond een warm welkom voor nieuwe medewerkers. Ook willen we werkprocessen anders inrichten zodat medewerkers meer werkplezier ervaren.

Lees hier het strategisch beleid: pdf of eenvoudig door te bladeren.

Uitgelicht - Goed werk: Als je iets leert, groei je een stukje

De kern van Ons Tweede Thuis is: bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking. Met elkaar zijn we voortdurend in ontwikkeling en leren we steeds bij. Het programma Goed werk (link maken naar artikel 2019, dan zie je voortgang en koppeling met VWS) laat zien hoe we medewerkers stimuleren om te experimenteren, te leren en volop te groeien, zodat zij het beste uit zichzelf halen.

Eigenlijk leren we de hele dag door

Leren en ontwikkelen vind je terug in alle hoeken en gaten van de organisatie. We leren vooral in alle dagelijkse situaties. Je leert hoe een apparaat werkt, je krijgt nieuwe inzichten als je met ouders overlegt of als je met een collega meekijkt. Als je stilstaat bij wat je op die momenten leert, kun je het daarna opnieuw toepassen of bedenken wat je nog bij wilt leren. Zo kunnen medewerkers, teams en Ons Tweede Thuis als organisatie zich blijven ontwikkelen. Door de coronacrisis zijn trainingen uitgesteld, maar dit leren in de dagelijkse situaties gaat natuurlijk gewoon door. In 2020 hebben we twee experimenten ontwikkeld:

 • Vitamine d(riehoek) leerbox met vonkjes van plezier met cliënten, hun familie en met collega’s. Er staan opdrachten in die het onderling leren bevorderen. In 2021 experimenteren we met deze leervorm.
 • Leerbox wet zorg en dwang met een ganzenbordspel zodat cliënten, familie en medewerkers in gesprek komen over onvrijwillige zorg. Het ervaringsspel geeft kennis, zet aan tot dialoog en helpt elkaar perspectief te leren kennen.

Verbeterpunten en acties 2021-2022

 • De experimenten verbeteren op basis van feedback van cliënten, ervaringsdeskundigen, medewerkers en familie.
 • Leren in de driehoek een vaste plek geven in ons leerlandschap. We doen dat onder andere in de vorm van ervaringsleren (leren op verschillende manieren en van elkaar op de werk/woonplek)

“Het is een leuke en veilige manier om inzicht te krijgen en te praten over je competenties, mits de feedback opbouwend is en er geen oordeel gegeven wordt.”
Over het POPpingspel voor teams

Leren? Zie het niet te groot

Leren? De een reageert enthousiast en de ander schrikt er voor terug. Zie het niet te groot, is de ervaring van Inge en Denise van IJweg. “Triple-C heeft ons geholpen om voortdurend te leren. Dat komt omdat de behoeften van de bewoners echt uitgangspunt zijn. Wil je bijdragen aan een goed leven voor de bewoners? Goede zorg leveren? Je vak goed uitoefenen? Dan wil je meestal ook wel leren, als je het maar niet te groot ziet en weet waarom je het doet. We gaan en willen vaak te snel. Kijk wat de cliënt van je nodig heeft. Wat je goed doet en dan wat je bij wilt leren.

Zorgen voor een doorlopend leerproces binnen een team kost tijd, maar het levert ook veel op. Aparte jaarplannen, functioneringsgesprekken en teamdoelen? Op IJweg hoeft dat niet meer. We zijn eigenlijk wel trots op hoe we het op IJweg doen, hoe iedereen zijn schouders eronder zet en hoe iedereen een bijdrage levert aan het geheel. Het geeft duidelijkheid en zekerheid om ècht te weten waar je naar onderweg bent en welk gedrag daarbij hoort. Een tip voor andere locaties: maak ook plezier en vier kleine successen. Alle kleine stapjes, maken met elkaar die grote.”

Het is echt mooi werk. Je bouwt wat met cliënten op, ze gaan je vertrouwen. Jij bent hun veiligheid. Ze rekenen op je en dat is heel bijzonder.
Medewerker Sluis-Zicht

Verbeterpunten en acties 2021-2022

Onderwerp Verbeterpunten en acties
Toolkit ontwikkelgesprekken
 • Breed uitrollen in de organisatie
 • Met de ondernemingsraad is afgesproken dat we regelmatig evalueren en de kwaliteit rond de gesprekscyclus in de gaten houden.
Programma Goed werk
 • We verbeteren de experimenten op basis van feedback van cliënten, ervaringsdeskundigen, medewerkers en familie/naasten.
 • In 2021 gaan we leren in de driehoek een vaste plek geven in ons leerlandschap. We doen dat onder andere in de vorm van ervaringsleren (leren op verschillende manieren en van elkaar op de werk/woonplek).
Digitaal werken
 • Extra aandacht voor de digitale werkplek en de digitale vaardigheden door ondersteuning van afdeling ICT en het Digiteam. We maken in 2021 gebruik van een voucher van Zonmw om drie digicoaches op te leiden.

Resultaten verbeterpunten en acties 2020

Onderwerp Verbeterpunten en acties 2020 Resultaten
Goed Werk
 • In 2020 gaan we in de teams experimenten uitvoeren: jij als medewerker, jij in je vakgebied, jij met je team en jij in de driehoek
  cliënt-familie-begeleider.I
 • Meerdere locaties gaan met Triple C
  werken.
 • Basisgrondhouding vatten in een krachtige zorgvisie.
 • Er zijn twee pilots voorbereid waar we nu van leren.
 • Is in gang gezet.
 • De zorgvisie is vastgesteld.

 

Terug naar overzichtspagina 2020