Crisisteam, het raakt zo veel mensen

Verhalen

Crisisteam, het raakt zo veel mensen

Deel dit artikel

Hoe organiseer je alles in crisistijd?

De coronacrisis heeft zo veel mensen geraakt: degenen die ziek zijn geworden, de mensen om de zieke personen heen, die zorgen hebben om hun dierbare of bang zijn zelf ziek te worden. Het schuldgevoel dat je hebt als jij ziek bent geworden en hierdoor bewoners mogelijk ziek hebt gemaakt. De medewerkers die niet ziek waren en die zorgden voor de cliënten, de vele collega’s die invielen op besmette locaties. Het niet zien van familie en ouders, het niet naar je werk of dagbesteding kunnen als cliënt, de sociale isolatie voor zo veel mensen….

Ingrijpend, indrukwekkend, pijnlijk en heftig zijn woorden die mensen noemen bij deze crisis. Een onvergetelijke periode die diepe indruk heeft gemaakt.

Binnen Ons Tweede Thuis ontstond binnen een mum van tijd een corona-organisatie met corona-crisisteam. Dit team overlegde dagelijks en bereidde samen alles voor zodat de collega’s op de locaties, cliënten en familie over de meest adequate informatie beschikten. Elize, Doenja, Marlies en Berrie waren onderdeel van dit crisisteam en blikken terug op het werk dat ze deden.

Coronabeleid botste met visie van zelf keuze maken

Elize Middelhoven, hoofd Behandeling
Rol in crisisteam: gedeeld voorzitter samen met regiomanager Annemarie Zuidweg

“Het was bijzonder om zo’n enorme energie te ervaren op alle gebieden en in de hele organisatie. Samen voor hetzelfde doel. Of het nu ging om het bestellen van mondkapjes of de inzet van andere vormen van dagbesteding. Heel Ons Tweede Thuis heeft laten zien hoe we een lerende, innovatieve en flexibele organisatie zijn. Ook in de samenwerking met de regio met onder andere GGD, andere organisaties en huisartsen was een diepe verbondenheid en kwamen de creatieve oplossingen van zelf. Wel voelde ik dat het coronabeleid geregeld botste met onze visie op een goed leven. We willen de ondersteuning van de cliënt samen met de cliënt, zijn netwerk en persoonlijk begeleider afstemmen. Nu moesten we meer dan normaal ook het groepsbelang meewegen. Dat merkten we bij allerlei beleid en afspraken. Eigen regie, zelf keuzes maken waren in coronatijd lastig praktisch vorm te geven. Ik denk dat het goed is om samen met cliënten, ouders en begeleiders de coronacrisis te evalueren en terug te kijken hoe dit voor hen is geweest. En wat we daar dan uit kunnen leren voor de toekomst. Zelf heb ik het sociale isolement als zwaar ervaren. Het gemis van familie en vrienden was groot. Ik ging nergens heen, was continu aan het werk, zo ook mijn man. Zijn uitje was boodschappen doen.”

Digitale versnellingen

Doenja Haverkate: secretaresse Raad van Bestuur
Rol in crisisteam: ondersteuning management in de verslaglegging

“De coronacrisis was ingrijpend. Alles veranderde. Het managementteam was er 24 uur per dag 7 dagen in de week mee bezig. Met als gevolg dat de secretaresses ook continu ‘aanstonden’. Ik heb in die tijd een grote saamhorigheid ervaren, dat vond ik erg positief. Privé vond ik de crisis ook ingrijpend. In mijn nabije omgeving belandde iemand met corona in het ziekenhuis. Dat zorgde ervoor dat ik mij op sociaal gebied gedeisd hield en de eerste periode nauwelijks fysiek mensen zag. Aan de andere kant was het leven rustig en overzichtelijk en was ik blij dat ik gezond bleef, een huis en een inkomen heb. Ook positief in deze periode: de digitale versnellingen die mogelijk waren, zoals het beeldbellen via Teams. Daar vind je ook snel een modus in. En het bijzondere corona- proof afscheid van regiomanager Annemarie Zuidweg. Ik heb mijn collega’s ontzettend gemist.
Dat is toch ook een fijne constatering.”

Alles geven en ervoor gaan

Berrie Verhoeven: locatiemanager
Rol in crisisteam: coördinatie corona-bel- en maillijn

“Samen met collega Susan deed ik de coördinatie van de corona-bel- en maillijn. Ik vond het ongelooflijk boeiend om op deze manier mijn bijdrage te leveren. Het mooie van deze klus was dat ik zo alle facetten van de crisis mee kon maken en anderen kon helpen: meedoen in crisisteam, collega’s aansturen voor de bel- en maillijn maar vooral ook zelf deze diensten draaien en collega’s en locaties ondersteunen, op afstand of fysiek op locatie. In een zeer korte periode heb ik een totaal beeld van de organisatie gezien. Het was zeer intensief en het waren werkweken van zeven dagen per week. Ik zou het zo weer doen. Door de corona-organisatie sterk neer te zetten, had ik echt het gevoel dat we als Ons Tweede Thuis meteen zichtbaar waren en er alles voor gaven om ervoor te gaan. Die energie en dat gevoel van trots herinner ik me van 50 jaar Ons Tweede Thuis.”

Kun je het aan?

Marlies: specialistisch verpleegkundige
Rol in crisisteam: specialistisch verpleegkundige

“Ik heb de corona-organisatie als heel interessant ervaren. Ik voelde mij supernuttig en ik kreeg er energie van.

Op het werk ben ik nooit bang geweest besmet te raken.

Sterker nog: ik voelde me veiliger op de isolatie-afdeling dan in de supermarkt. Veel collega’s heb ik kunnen helpen met relativeren door hen een zetje in de goede richting te geven. Ze mochten me op alle tijden bellen. Mijn vraag was dan altijd: kun je het aan zo? Als er dan een positief antwoord volgde, gaf dat zo veel energie. Het was ook zo mooi om collega’s bezig te zien op de speciale corona-verpleegafdeling. Wat een gedreven mensen. Zo bereid om te leren in een zeer korte tijd. Zeven mensen zijn daar verzorgd. Die plek was super. Het was op de begane grond en hierdoor konden familieleden kort nabij maar toch op afstand even zwaaien voor het raam. Dat is echt belangrijk geweest voor het herstel van de zieke mensen. Tot slot een punt van blijvende aandacht: kennis over gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is zo belangrijk. Het goed toepassen geeft duidelijkheid en rust. Hier zullen we als team verpleegkundigen structureel aandacht voor blijven vragen.”

Crisis is voorbij

Inmiddels spreken we niet meer van een crisis. Dus het crisisteam is gestopt en alles verloopt weer zoals voor de coronacrisis. Wel zijn er twee stuurgroepen: corona- zorgcoördinatie en corona-beleidsteam. Met als doel beleid en informatie over corona zo goed mogelijk te delen binnen Ons Tweede Thuis. Alle andere taken verlopen via de reguliere afdelingen en teams

Coronalijn

In de pieken van de crisis was er een groot team van collega’s vanuit verschillende disciplines voor de bel- en maillijn die bereikbaar was van 0.700 – 22.00 uur, 7 dagen per week. Dat werkte heel goed want de vragen die mensen stelden, waren dagelijks weer een bron van informatie om te verbeteren. De corona-bellijn is gestopt per 1 juli 2020. Vragen over corona kun je nu nog steeds stellen per e-mail aan corona@onstweedethuis.nl.

Belangrijk

Totdat er een vaccin is, leven we samen in de tijdelijke anderhalvemetersamenleving voor diegenen die dat begrijpen en aankunnen. En voor de mensen die dat niet begrijpen, is het zeer verstandig slechts een kleine groep mensen in de nabijheid te laten. Het blijft dus voorlopig samen zoeken naar de best passende oplossing per individu.