Hoe kan technologie helpen bij maatwerk?

Verhalen

Hoe kan technologie helpen bij maatwerk?

Deel dit artikel

Sociale Relaties & ICT

Vrienden en familie zijn belangrijk
voor een goed leven. Technologie kan helpen bij deze sociale relaties.

Serious game JIJ&IK

Een game voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen die moeilijk leren. De game leert je om na te denken over je eigen gevoelens en gedachten of over die van een ander. De game bouwen vroeg heel wat creativiteit van de bouwers maar hij is af. Nu gaan we kijken of hij werkt.

Aansluiten & stimuleren

Mensen met een ernstige meervoudige beperking kunnen het zelf niet aangeven als de spanning oploopt. Dat maakt het lastig om aan te sluiten bij hun behoeftes. Moderne technieken kunnen daarbij helpen. Er is een vragenlijst gemaakt: Aansluiten & Stimuleren. Deze lijst helpt om goed naar iemands gedrag te kijken en daarop aan te sluiten. De lijst is af en we kunnen hem gaan testen.

Hi Sense app

Voor begeleiders en familie van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking. De app helpt hen om zich beter in de ander in te kunnen leven. Meer dan honderd medewerkers en een aantal ouders hebben de app getest. De uitkomsten worden nu geanalyseerd.

EMB & ICT

De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met hulp van
ICT.

EMB pijn app

Deze app helpt ouders en verwanten om te zien of hun kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB) pijn heeft. Een slimme sok met sensoren geeft door of iemand pijn heeft. We onderzoeken of de sok eerder ziet dat iemand pijn heeft dan dat je het zelf ziet. Als eerder duidelijk is dat iemand pijn heeft, kun je er beter op reageren en pijn eerder behandelen. Dat maakt de wereld veiliger voor mensen met EMB.

Digitale toolkit

We willen de wereld toegankelijker maken voor mensen met EMB door ouders te ondersteunen. Dat doen we met een digitale toolkit: een overzicht van wat er allemaal is aan digitale hulpmiddelen zodat ouders kunnen kiezen. Het gaat om digitale hulpmiddelen die getest zijn en om filmpjes over de mogelijkheden. We maken deze digitale toolkit en gaan de ervaringen van ouders hiermee onderzoeken.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen doen mee als co-onderzoekers. Tijdens de laatste netwerkbijeenkomst van beide onderzoeken vertelden ervaringsdeskundigen Mark en Yvonne over de samenwerking.

Yvonne: “We hebben een opleiding gevolgd om als co- onderzoeker mee te doen. Het is heel prettig samenwerken. We worden niet in een hokje geduwd omdat we een beperking hebben. We worden er goed bij betrokken. Het geeft mij veel zelfvertrouwen. En als ik iets niet begrijp, vraag ik het gewoon. Dat heb ik wel moeten leren, hoor.”

Mark: “We hebben meegedacht over de serious game JIJ&IK. Ik game bijna nooit… daarom wilden ze juist dat ik de game testte. De agenda’s van de onderzoekers zitten wel heel erg vol. Eigenlijk is er meer tijd nodig. Dat vraagt flexibiliteit van ons allemaal. Het is trouwens heel leuk om de wereld van onderzoek te zien. Normaal zie je dat niet.”

Onderzoeker Mirjam: “Ik geniet van de samenwerking want ik zie dat projecten er echt beter van worden. En het is ook gewoon gezellig.”