Meer inspraak cliënten, nieuwe wet medezeggenschap

Verhalen

Meer inspraak cliënten, nieuwe wet medezeggenschap

Deel dit artikel

Er is een nieuwe wet voor medezeggenschap. Deze wet geeft cliënten meer inspraak en invloed. De nieuwe wet is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De wet geldt vanaf 1 juni 2020. Wat zijn de belangrijkse veranderingen in de wet?

Inspraak en invloed

De locatieraden en de Centrale Cliëntenraad krijgen extra rechten. Volgens de nieuwe wet is Ons Tweede Thuis verplicht om cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak te geven in zaken die invloed hebben op hun dagelijks leven.

Meer samenwerken op locaties

Op de locaties kunnen we deze werkwijze versterken. Een mooi voorbeeld is van een paar jaar geleden. Mensen konden woonvoorziening Zijdelveld niet goed vinden. Om bezoekers te helpen plaatste Ons Tweede Thuis een groot locatiebord voor de woning.

De locatieraad was het niet eens met dit bord. De bewoners vonden het niet prettig.

Op dit bord kon iedereen namelijk lezen dat Zijdelveld een woonlocatie voor mensen met een beperking is. Dit was voldoende argument om het bord weg te halen. Het is beter dat de locatiemanager dit soort ideeën met de locatieraad bespreekt. Samen kom je dan tot een goede oplossing.

Reactie CCR

Clementien, voorzitter van de CCR: ik denk dat deze nieuwe wet helpt om meer inspraak te krijgen. We hebben net een adviesaanvraag gekregen van Roel, onze directeur. Eerst ging zo’n adviesvraag meestal alleen naar de Cefara. Wij kregen wel informatie, maar geen officiële adviesaanvraag. Dat dit nu wel is gebeurd vinden wij heel positief.

Reactie Cefara

“In de Centrale Familieraad denken wij al over allerlei onderwerpen mee. Met deze vernieuwde wet gaan we dat nog meer doen. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het geeft ook meer verantwoordelijkheid. Het dagelijks bestuur van de Cefara evalueert jaarlijks onze rol. We stellen onszelf de vraag hoe wij waardevol kunnen blijven bijdragen. We werken daarbij samen met de Centrale Cliëntenraad. Als er een cliëntenraad is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel zullen we daar ook mee samenwerken. Daarnaast leren wij ook graag van de ervaringsdeskundigen.

Reactie OR

Anita, voorzitter van de ondernemingsraad: “ik herken dit zeker als een zeer positief punt. De medezeggenschapsorganen CCR, Cefara en OR trekken bijvoorbeeld gelijk op met de voorgenomen plannen voor Nieuw Amstelrade. Een mooie samenwerking.”