Wet zorg en dwang

Verhalen

Wet zorg en dwang

Deel dit artikel

Ons Tweede Thuis heeft in 2020-2021 hard gewerkt aan de implementatie van de Wzd. Een speciale projectgroep heeft ervoor gezorgd dat het ECD is ingericht voor de registraties, er is beleid gemaakt, en cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers zijn geïnformeerd. Om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende kennis hebben is er een toolbox gemaakt met diverse leermiddelen. Daarnaast zijn er digitale vragenuurtjes voor de aandachtsfunctionarissen Wzd, die op hun beurt weer vraagbaak zijn op de locatie en ervoor zorgen dat het thema onder de aandacht blijft.

In 2021 zijn er 498 maatregelen voor onvrijwillige zorg ingevoerd. 75% van de maatregelen wordt structureel ingezet, 25% incidenteel. Dit betekent dat er 373 maatregelen dagelijks, wekelijks of maandelijks wordt ingezet. Het doel is om maatregelen af te bouwen of dat de maatregel alleen nog incidenteel wordt ingezet. Meer info: Wet zorg en dwang 2021 (link maken)

De maatregelen die het meest worden ingezet zijn categorie 1, 2 en 8 :

  1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen (20%) : bijv. off-label medicatie: medicatie die buiten de richtlijnen wordt voorgeschreven.
  2. Beperken van de bewegingsvrijheid (39%): bijv. een bedbox of deuren op slot.

8. Beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten (22%): bijv. niet op internet mogen of bepalen hoeveel dagen je werkt of hoe vaak je doucht.

Op de intramurale locaties, en op de KDC’s wordt de meeste onvrijwillige zorg verleend. Dit is, gezien de doelgroep op de intramurale locaties (cliënten met een complexe zorgvraag) geen verrassing. Op de KDC’s wordt vaak uit veiligheidsoverwegingen onvrijwillige zorg verleend, bijv. het op slot zetten van kast- en buitendeuren.
Hoewel we goed op dreef zijn met de Wzd valt er ook nog wat te verbeteren:

  • Niet alle onvrijwillige zorg die geboden wordt staat geregistreerd. De vraag is of de onvrijwillige zorg er niet is of dat de locatie het nog niet heeft geregistreerd. Hier wordt tijdens de digitale vragenuurtjes op ingespeeld.
  • Het stappenplan Wzd wordt nog niet systematisch gevolgd. Het ECD is hier niet optimaal ondersteunend in, maar we zorgen ervoor dat deze systematiek in het nieuwe ECD (implementatie 2023) beter is geïntegreerd.
  • Onvrijwillige zorg wordt nog niet altijd afgebouwd. Dit blijft een continu aandachtspunt waarover gecommuniceerd wordt en waar aandacht aan wordt gegevens tijdens de vragenuurtjes.
  • Er is geen totaaloverzicht per locatie in welke stap van het Wzd stappenplan de cliënten zitten. Hierdoor wordt de volgende stap niet altijd op tijd genomen. In het nieuwe ECD willen we meldingen voor medewerkers inbouwen zodat zij op tijd worden gewaarschuwd dat het tijd is voor een volgende stap.