Sophie krijgt ondersteuning op kinderdienstencentrum Nifterlake

Kinderdienstencentrum

Het therapeutisch klimaat op Kinderdienstencentrum Nifterlake

Je kind blijkt een ontwikkelingsachterstand te hebben… en wat dan?
Je moet op zoek naar een plek waar je kind past, waar het zich gaat ontwikkelen. De kinderdienstencentra van Ons Tweede Thuis zijn er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Een speciale plek waar deze kinderen ondersteund worden in hun ontwikkeling met therapie en gerichte dag besteding.
Op de kinderdienstencentra van Ons Tweede Thuis werken wij multidisciplinair gewerkt. Gezamenlijk geven wij het ’therapeutisch klimaat’ vorm. Hier zijn begeleiders, assistent-begeleiders, arts, gedragsdeskundige, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist bij betrokken.
De meerwaarde van het therapeutisch klimaat is dat de oefenmomenten voor het kind geen uitgeschreven geplande momenten zijn, maar dat ze op een natuurlijke manier verweven zitten in het hele dagprogramma. Op die manier spelen wij direct in op wat het kind laat zien, wanneer het openstaat om samen te oefenen. Door functioneel in de dagelijkse situatie te oefenen, leert het kind sneller.
Sophie is één van die kinderen. Haar ouders vertellen over hun zoektocht naar de juiste ondersteuning voor haar ontwikkeling.