Feiten en cijfers 2020

Doelen 2020-2021

Vanwege corona zijn de doelen van 2020 doorgeschoven naar 2021.
Cliënten, verwanten en medewerkers geven samen vorm aan een goed leven.
Cliënten hebben ruimte en ervaren maatwerk om uit te proberen en vooruit te komen. Zij maken deel uit van de samenleving.
Samenzeggenschap zorgt voor inspraak op locaties en voor formele medezeggenschap van cliënten en verwanten op locatie- en organisatieniveau.
Medewerkers en teams leren en ontwikkelen, hebben regelruimte en worden daarbij ondersteund.
Medewerkers ervaren werkplezier, zijn vakbekwaam, inzetbaar en bevlogen.
Wetenschappelijk onderzoek, (wijk)samenwerking en (technologische) innovaties ondersteunen goed leven (cliënten) en goed werk (medewerkers).
Ons Tweede Thuis draagt bij aan ontwikkelingen in de sector en de maatschappij en neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ons Tweede Thuis weet voldoende gekwalificeerde medewerkers te interesseren en aan zich te binden.
Leidinggevenden en het dienstencentrum ondersteunen medewerkers en teams.
Behalen van strategische doelstellingen en gezonde financiën zijn met elkaar in balans.

 

Doelen 2020 Resultaten   Meer lezen  
Cliënten, verwanten en medewerkers geven samen vorm aan een goed leven. 
 • Stijging aantal gesprekken volgens methode Ben ik Tevreden.
 • Het online platform Samen Thuis van Ons Tweede Thuis voor en door cliënten ondersteunt het goede leven. Een mooie aanvulling in tijden waarin fysieke ontmoetingen minder mogelijk waren.  
 goed leven

 

Cliënten hebben ruimte en ervaren maatwerk om uit te proberen en vooruit te komen. Zij maken deel uit van de samenleving.  Corona maakte het noodzakelijk om voor een hele groep of locatie maatregelen te nemen. Er was ook individueel maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld met dagbesteding op de woonlocaties en ambulante ondersteuning via beeldbellen.  corona
Samenzeggenschap zorgt voor inspraak op locaties en voor formele medezeggenschap van cliënten en verwanten op locatie- en organisatieniveau. De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is geïmplementeerd. We willen nog kijken hoe we op de locaties inspraak kunnen bevorderen.  goed organiseren
Medewerkers en teams leren en ontwikkelen, hebben regelruimte en worden daarbij ondersteund. 
 • We vertaalden het landelijke coronabeleid naar onze eigen situatie. Met actuele en duidelijke communicatie op intranet en via de mail. Locaties maakten een eigen routekaart.
 • Ervaringsleren is een blijvend onderdeel van dagelijks leren en ontwikkelen voor alle betrokkenen. De afdeling Leren & ontwikkelen werkt het ervaringsleren in 2021 verder uit in de visie op leren.  
corona

 

 

goed werk

 

  

Medewerkers ervaren werkplezier, zijn vakbekwaam, inzetbaar en bevlogen. 
 • Zorgcontinuïteit was een groot vraagstuk. Een intern mobiliteitsteam zorgde voor flexibele inzet op locaties en de corona-cohortafdeling.
 • Het mental support team bood een luisterend oor en ondersteunende medewerkers psychisch.
 • E-learning en online trainingen ondersteunden de vakbekwaamheid toen fysieke bijeenkomst niet mogelijk waren 
corona
Wetenschappelijk onderzoek, (wijk)samenwerking en (technologische) innovaties ondersteunen goed leven (cliënten) en goed werk (medewerkers).  In korte tijd hebben zowel medewerkers als een deel van de cliënten geleerd om te werken met beeldbellen (technologische innovatie) 
Ons Tweede Thuis draagt bij aan ontwikkelingen in de sector en de maatschappij en neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 • We zochten samenwerking met ketenpartners om gezamenlijk sterk te staan en elkaar te kunnen ondersteunen. Bijv. overleg in ROAZ verband en deelname aan VGNoverleggen.
 • Ook zetten we een eigen teststraat voor corona waar ook bijvoorbeeld medewerkers van Sein gebruik van konden maken.  

 

corona
Ons Tweede Thuis weet voldoende gekwalificeerde medewerkers te interesseren en aan zich te binden.  We startten een project warm welkom  voor nieuwe medewerkers, dat in 2021 verder vorm zal krijgen.      goed werk
Leidinggevenden en het dienstencentrum ondersteunen medewerkers en teams.  Ja is op allerlei manieren gebeurd, zie ook de andere kopjes    
Behalen van strategische doelstellingen en gezonde financiën zijn met elkaar in balans.   
 • Er was door corona voor een deel minder aandacht voor strategische doelstellingen.
 • We maakten gebruik van Wlz- financiering bij aantoonbare extra inzet door corona.
 • We hebben nieuwe strategisch beleid kunnen maken en een herziene zorgvisie met duidelijke verdieping en onderbouwing. We zijn gestart met een nieuwe visie op dagbesteding.
 

 

 

beleid en visie

 

 

 

Jaarrekening 2020

ANBI gegevens

terug naar overzichtspagina 2020