Beste Raad van toezicht,

Het kwaliteitsverslag van Ons Tweede Thuis publiceren we sinds 2019 via deze website. Voor het jaar 2021 is het kwaliteitsverhaal ter goedkeuring verdeeld in twee delen/dossier:

  1. de organisatie Ons Tweede Thuis. Hier lees je alles over strategie, visie, knelpunten, en vooral over de werking van de bouwstenen en het kwaliteitskader
  2. de thema’s van Ons Tweede Thuis. Te weten corona, goed leven, goed werk en goed organiseren. Begrippen die direct zijn te herleiden naar het strategisch beleid.

De bestuurder heeft het kwaliteitsverslag vastgesteld. Na goedkeuring van de Raad van Toezicht op 19 mei aanstaande zal de bovengenoemde informatie (links) geïntegreerd worden in de totale website en dat houdt ook in dat dan de homepagina pas wordt aangepast.

Tussen heden en 19 mei vindt er nog een eindredactieslag plaats op spelling en grammatica.

Na 19 mei ronden we het kwaliteitsverslag van 2021 verder af en verrijken we de site met actueel beeldmateriaal (fotografie) en zorgen we voor een consistente vormgeving.