Kwaliteit | samenvatting begrijpelijke taal

Kwaliteit | samenvatting in begrijpelijke taal

Ons Tweede Thuis heeft de opdracht om mensen met een beperking te helpen. Met de hulp kun je makkelijker meedoen of kun je dingen zelf doen. In 2020 ging dat minder goed. Toen kwam het coronavirus. Van dit virus kun je heel ziek worden. En door het virus konden we een heleboel dingen niet meer doen. Er kwamen veel nieuwe regels.

Corona

Door de Corona-regels kon je veel dingen niet meer doen. Een tijd lang mocht er geen bezoek komen en er was geen dagbesteding. Dat was zwaar. Veel mensen begrepen de strenge regels wel. Gezond blijven was het belangrijkste. We hebben er met zijn allen veel over gepraat. Ook over dingen die wel goed gingen. We hadden bijvoorbeeld een eigen teststraat. We hebben ook geleerd hoe we via de computer konden vergaderen. Nu is het is belangrijk om de periode van corona te verwerken. Zodat we weer verder kunnen met ons leven.

Opnieuw Corona

In de zomer van 2020 werd corona minder erg. Helaas, vanaf september 2020 werden weer veel mensen ziek van corona. Gelukkig gingen veel dingen toen wel door. Zoals bezoek en dagbesteding. Er waren wel weer regels. Zo mocht je alleen bezoek hebben van dezelfde persoon. En bij de dagbesteding zat je met dezelfde mensen in een groepje. Hierdoor kon je minder zelf kiezen. En dat was lastig.

Meedoen en zelf doen

Corona of geen Corona, zelf keuzes maken blijft belangrijk. Stel je woont in een groepswoning en jij wilt iets anders dan de andere bewoners. Waar kies je dan voor? Goede afspraken maken en praten met elkaar is dan belangrijk. Praten met je begeleiding en met je familie. Ons Tweede Thuis vindt het gesprek met elkaar belangrijk. Door te praten weet je wat de ander wil en kun je elkaar helpen. Dat blijven we doen.

Toekomst

In 2020 hebben we ook met elkaar gepraat over wat belangrijk is voor de toekomst van Ons Tweede Thuis. Dat hebben we opgeschreven in een toekomstplan. Dat heet het strategisch beleid. We hebben ook veel met elkaar gepraat over hoe we cliënten het best kunnen helpen. Dat hebben we in een boekje opgeschreven. Dit boekje heet de zorgvisie.

Kwaliteitssite

Vorig jaar zijn we gestart met deze kwaliteitswebsite. Daarop vertellen cliënten over hun leven. Je leest wat er goed gaat en wat er beter kan. Deze website maken we voor medewerkers. Cliënten, familie en andere mensen kunnen ook via de site zien wat we doen.