Voorwoord

Voorwoord

Op deze kwaliteitswebsite geven we inzicht in wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van kwaliteit van zorg. We blikken kritisch terug op onze plannen en ons handelen om de kwaliteit van onze zorg en begeleiding te verbeteren. Dit doen we niet alleen om extern te verantwoorden, maar vooral ook voor onszelf. Zo zien we wat we met elkaar hebben bereikt. Dat geeft een gevoel van trots. We kiezen voor een website omdat deze naar ons idee de breedte van het thema kwaliteit het beste weergeeft: de filmpjes, verhalen van onze cliënten en medewerkers vertellen zoveel meer dan alleen platte tekst.  

Naast onze eigen (dagelijkse) reflectie startte er in 2022 ook een diepgaande externe visitatie door een gespecialiseerd adviesbureau. De gesprekken met medewerkers, cliënten en verwanten in dit kader en de uitkomsten in het rapport hebben waardevolle inzichten opgeleverd over de huidige kwaliteit van zorg en de onderwerpen waarop wij de komende jaren kunnen verbeteren. Hoewel de resultaten pas in 2023 zijn gepresenteerd willen we dit jaar hier al over berichten. Kort samengevat zegt het rapport dat er veel goed gaat op het gebied van kwaliteit van zorg bij Ons Tweede Thuis, we scoren een mooie voldoende. Om verder te verbeteren is meer aandacht nodig voor methodisch werken en het vastleggen van gesprekken en evaluaties, hier zijn we direct mee aan de slag gegaan.  

Voor de leesbaarheid van deze website is gekozen voor een opbouw op basis van de drie assen van het strategisch beleid van Ons Tweede Thuis. De vier bouwstenen van het kwaliteitskompas van de VGN zijn in Goed Leven (bouwsteen 1 en 2), Goed werk (bouwsteen 3) en Goed Organiseren (bouwsteen 4) ondergebracht. 

We wensen je veel leesplezier.